Vi vill bidra till en livsmedelssektor i världsklass

Den 24 maj samlas företag och branschorganisationer inom hela livsmedelskedjan i Stockholm för att samverka kring forskning och innovation. Målet är att nationellt få till en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

24/05/2018

Genom att företag och branschorganisationer gemensamt tar ett krafttag för att etablera en arena där forskning, utveckling och innovation ska stärkas skapar vi förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världklass. Arenan är en viktig del i regeringens nationella livsmedelsstrategi* med sikte mot år 2030. Tillväxtverket stödjer livsmedelssektorn i arbetet.

I arenan finns tre prioriterade områden: hälsa/smak, cirkulär ekonomi och digitalisering/automation. Anders Högberg, Nutrition & Health Manager , är projektledare för området hälsa och smak:

– Vi vill med vårt engagemang i arenan bidra till att vår svenska livsmedelssektor utvecklas till en tillväxtbransch i världsklass. Inom området hälsa och smak finns det stora möjligheter för ett samarbete som ger oss förutsättningar att utveckla livsmedel med en tydlig hälsoprofil och hög kulinarisk upplevelse.

I Sweden Food Arena ingår idag ett 50-tal företag och branschorganisationer i hela livsmedelskedjan från produktion till detaljhandel. Fler välkomnas att gå med. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för en livsmedelsektor i världsklass!

*Livsmedelsstrategin ska bidra till en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Läs mer om Sweden Food Arena

Läs mer om Livsmedelsstrategin

 

Kontakt

Presschef Orkla Foods Sverige

Cecilia Franck

46 (0) 735 97 97 43

cecilia.franck@orklafoods.se