Orklas vitaminer och kosttillskott får klimatsmarta förpackningar

Ett viktigt led i Orklas strategi för bättre förpackningar är att ta fram fler förpackningar av återvunnen plast. Därför produceras nu alla förpackningar från Orkla-varumärkena Pharbio, Pikasol och Active Care av återvunnen plast.

07/10/2020

Ny burk i återvinnen plast

Ett viktigt led i Orklas strategi för bättre förpackningar är att ta fram fler förpackningar av återvunnen plast. Därför produceras nu alla förpackningar från Orkla-varumärkena Pharbio, Pikasol och Active Care av återvunnen plast. 

– Förpackningar är en viktig del av alla våra produkter. Samtidigt kan särskilt plastförpackningar ha en påverkan på miljön och klimatet. Därför är vi väldigt stolta över att nu kunna sätta en ny förpackning på marknaden där ledordet genom hela utvecklingsprocessen varit att förpackningen ska vara så klimatsmart som möjligt, säger Jessica Nithenius, Commercial Marketing Director på Orkla Care Sverige.

De nya förpackningarna är utvecklade vid Orklas anläggning i danska Ishøj och kommer att användas av Orklavarumärken i hela Europa. Först ut i Sverige är varumärkena Pharbio, Pikasol och Active Care, som säljs på apotek och i dagligvaruhandeln. Även nya produktlanseringar från varumärket Gevita får de nya förpackningarna under hösten. Totalt rör det sig om 27 olika produkter som nu får de nya förpackningarna och en årlig utsläppsbesparing på cirka 17 ton.

De nya burkarna består av 100 procent återvunnen plast (R-PET) och har även gjorts tunnare för att minska materialåtgången och genomskinliga för att underlätta återvinningen. Burkarna får även nya etiketter, nu gjorda av biobaserad plast. Locken är dock till en början fortfarande av vanlig plast, då de kvalitetskrav som ställs på locken inte ännu uppnåtts med andra material.

För att göra burkarna mer yteffektiva och minska utsläpp vid transporter är formen rektangulär. Även produktionen av de nya burkarna blir mer klimatsmart. Ungefär 80 procent mindre energibehov krävs för produktionen av burkarna av återvunnen plast jämfört med burkar av ny plast. Orkla är först i Sverige med att lansera ordinarie sortiment i fyrkantiga, yteffektiva burkar i återvunnen plast.

Under 2021 ska hela Gevita-sortimentet och även Husk gå över till de nya förpackningarna av återvunnen plast, vilket innebär att nästan samtliga Orklas burkar för vitaminer och kosttillskott för de varumärken som säljs på den svenska marknaden innefattas.

– Vår förhoppning är att vi inom en snar framtid kan ha ett slutet återvinningssystem för den här typen av förpackningar, precis som det finns för saft- och läskflaskor av PET. På så sätt skulle vi på ett enkelt och smart sätt skapa ett cirkulärt system som minimerar påverkan på miljö och klimat, säger Jessica Nithenius.

Om Orklas förpackningsmål

 • Cirka 20 procent av de förpackningar som Orkla-koncernen sätter på marknaden är av plast. Plast har en viktig funktion för att skydda produkterna och förlänga hållbarheten.
 • Orkla-koncernen har satt mål för de förpackningar koncernens varumärken sätter på marknaden till år 2025:
  • 100 procent av förpackningarna ska vara återvinningsbara
  • Minst 75 procent av alla förpackningar ska baseras på återvunnet material
  • Minst 50 procent av alla plastförpackningar ska komma från återvunnet- eller förnybart material.

Om Orklas klimatmål

 • Orkla har halverat sina direkta utsläpp av växthusgaser under de senaste fem åren.
 • Orklas mål är att minska växthusgasutsläppen i den egna verksamheten med 63 procent innan år 2025 och med 77 procent innan 2040, jämfört med år 2014. Dessa mål är vetenskapligt baserade och validerade av det internationella Science Based Targets initiative (SBTi) för att ligga i linje med en global uppvärmning på max 1,5 grader.
 • Orkla tar också ansvar för klimatpåverkan av vår värdekedja genom att vidta åtgärder riktade mot råvaruproduktionen. Orklas mål är att minska indirekta utsläpp av växthusgaser med cirka 30 procent fram till 2025 och 77 procent fram till 2040.

Kontakt

Sofie Ek (föräldraledig)

Communication Manager, Orkla Sverige

sofie.ek@orkla.se