Orkla utses till bäst i branschen på hållbarhet av svenska konsumenter

Orkla i Sverige toppar inom branschen Fast Moving Consumer Goods (FMCG) i Nordens största undersökning om hållbarhet. I Sverige är Orkla verksamt inom Foods, Confectionary & Snacks, Care och Food Ingredients med starka varumärken inom varje område.

31/03/2017

 

Stad, datum: Sustainable Brand Index är Nordens största undersökning om hållbarhet och har genomförts i Sverige sedan 2011. Tillfrågade i undersökningen är ett riksrepresentativt urval av över 11 000 konsumenter som har bedömt hur Sveriges 286 största företag presterar inom miljöansvar och socialt ansvarstagande.

Orkla är Nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel och storhushåll. I Sverige är Orkla verksamma inom Foods, Confectionary & Snacks, Care och Food Ingredients med några av Sveriges populäraste varumärken så som; Pierre Robert, Salvequick och Nutrilett, Abba, Felix, Ballerina och OLW.

– Inom Orklas olika verksamheter i Sverige arbetar vi kontinuerligt med att förbättra ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter av vår verksamhet. En av grundpelarna i Orka affärsstrategi bygger på företagsansvar och vi vill vara med att bidra till en positiv samhällsutveckling genom att ta ansvar för miljö och människor, säger Orkla i ett gemensamt pressmeddelande.

Orkla vill göra skillnad för framtiden genom att ge, säkra, köpa och innovera för den svenska folkhälsan samt för ett hållbart samhälle. Koncernens hållbarhetsstrategi omfattar fyra fokusområden: hälsa, matsäkerhet, ansvarsfulla inköp och miljö. Dessa områden genomsyrar i hela organisationen arbete. Orkla har höga ambitioner och vill att sina konsumenter ska ha insyn i och vara delaktiga i deras hållbarhetsarbete.

Koncernen har skrivit på FN:s initiativ ”Global Compact”, där de förbinder dig att ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö samt motverka korruption. Orkla har även förbundit sig till att prioritera 8 av de 17 målen i FN:s globala mål för hållbar utveckling, känd som Agenda 2030.

Inom kategorin livsmedel klättrar Orkla Foods varumärke Abba från plats 28 till plats 19, vilket tyder på att konsumenterna har uppmärksammat företagens hållbarhetsarbete med att belysa allvaret och aktivt ta ansvar för havsmiljön. Samtidigt har Orkla Foods arbetat aktivt med att inspirera svenskar landet runt att äta mer fisk under kampanjen ”Fiskepatrullen”.

Stina Petrini, Kommunikationschef
Orkla Confectionery & Snacks Sverige
Tel: 010 – 1425575

E-post: stina.petrini@orkla.se

Margareta Lantz, presschef, Orkla Foods Sverige
Tel: +46 705 54 17 74,

E-post: margareta.lantz@orklafoods.se

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Presschef Orkla Foods Sverige

Cecilia Franck

46 (0) 735 97 97 43

cecilia.franck@orklafoods.se

Ulrika Sten

Orkla Confectionery & Snacks

+46 (0)10 142 55 50

ulrika.sten@orkla.se