Orkla rankas bland de bästa i världen för sitt klimatarbete

CDP (Carbon Disclosure Project), som administrerar företags och städers inrapportering om verksamhetens klimatpåverkan, har nu släppt årets ranking. Orkla får betyg A och placerar sig därmed bland de allra högst rankade bolagen. Orkla har minskat sina direkta växthusgasutsläpp med 58 procent de senaste fem åren.

10/12/2020

CDP (Carbon Disclosure Project), som administrerar företags och städers inrapportering om verksamhetens klimatpåverkan, har nu släppt årets ranking. Orkla får betyg A och placerar sig därmed bland de allra högst rankade bolagen. Orkla har minskat sina direkta växthusgasutsläpp med 58 procent de senaste fem åren.

Orkla får det höga betyget för sina åtgärder för att minska utsläppen, mildra klimatrisker och utveckla koldioxidsnål ekonomi, baserat på de uppgifter som företaget rapporterade genom CDP: s frågeformulär för klimatförändringar 2020.

– Att minska utsläppen av växthusgaser är en av våra viktigaste miljöuppgifter. Orklas anställda är djupt engagerade i detta arbete och vi är både glada och stolta över CDP: s erkännande av vår prestation. Vi kommer att fortsätta vårt arbete och ta vår del av ansvaret för att bidra till att lösa klimatförändringsutmaningarna, säger Jaan Ivar Semlitsch, global koncernchef på Orkla.

Orkla har rapporterat till CDP sedan 2008, vilket har bidragit till att Orkla sätter allt mer ambitiösa mål och kontinuerligt utvecklar klimatstrategin. Under det senaste året har Orkla fokuserat än mer på att förstå riskerna och möjligheterna i klimatarbetet.

– Detta är mycket glädjande och resultatet av långsiktiga, intensiva insatser i alla delar av Orkla. Det handlar inte bara om att säkra vår konkurrenssituation i framtiden utan också om att sälja produkter som har en minimal klimatpåverkan, säger Inger Johanne Eikeland, Senior Vice President Environment, Health & Safety på Orkla.

Om CDP

År 2020 rapporterade totalt 9 526 av världens största företag sitt klimatarbete till CDP. Globalt fick 270 företag betyg A. Utvärderingen betonar företags förmåga att minska utsläppen av växthusgaser, sätta meningsfulla mål och följa upp framstegen.

Om Orklas klimatmål

  • Orkla har reducerat våra direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1 & 2) med 58 procent de senaste fem åren.
  • Alla Orkla-företag och våra 18 svenska anläggningar arbetar målmedvetet för att minska sin energi- och vattenförbrukning, optimera resursanvändningen och minska matavfallet.
  • Tidigare i år har Orkla bland annat lanserat det nya varumärket Frankful, där alla produkter är framtagna för att vara så klimatsmarta och hållbara som möjligt, lanserat en klimatmärkning som gör det lättare för konsumenter att snabbt hitta de mest klimatsmarta produkterna och introducerat chipspåsar av plast gjord på tallolja, som halverar påsens klimatavtryck jämfört med fossil plast.
  • Orklas mål är att minska växthusgasutsläppen i den egna verksamheten med 63 procent innan år 2025 och med 77 procent innan 2040, jämfört med år 2014. Dessa mål är vetenskapligt baserade och validerade av det internationella Science Based Targets initiative (SBTi) för att ligga i linje med en global uppvärmning på max 1,5 grader.
  • Orkla tar också ansvar för klimatpåverkan av vår värdekedja genom att vidta åtgärder riktade mot råvaruproduktionen. Orklas mål är att minska indirekta utsläpp av växthusgaser med 29 procent fram till 2025 och 75 procent fram till 2040, jämfört med år 2014.
  • I gott sällskap med flera internationella företag står Orkla bakom FN: s Global Compact-kampanj ”Business Ambition for 1.5 ° C: Our Only Future”. Syftet är att mobilisera näringslivet för att öka klimatambitionerna och att sätta upp vetenskapsbaserade klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet.

Kontakt

Cecilia Gannedahl

Kommunikationsdirektör, Orkla Sverige

cecilia.gannedahl@orkla.se