Orkla ökar klimatinsatsen

Orklas klimatmål till 2025 har nu godkänts av initiativet Science Based Targets.

15/10/2018

Orklas mål är att minska utsläppen av växthusgaser från egen verksamhet med mer än 60 procent till år 2025, samtidigt som man intensifierar ansträngningarna för att minska indirekt klimatpåverkan som genereras av produktion av råvaror.

– Vi måste snabbt hitta lösningar på klimatförändringarna. Därför vidtar vi nu åtgärder i alla delar av vår värdekedja för att minska utsläppen i linje med den nivå som forskarna anser vara nödvändiga för att begränsa den globala uppvärmningen med högst två grader, säger Inger Johanne Eikeland, Senior Vice President EHS på Orkla.

Totalt 492 företag har åtagit sig att ingå i dessa vetenskapsbaserade mål. Av dem har över 140 företag genomgått en valideringsprocess för att få målen godkända.

– Grattis till Orkla som har fått sina mål för minskning av utsläppen av växthusgaser godkända av Science Based Targets. Genom att ställa mål om minskning av växthusgaser i linje med vad som är nödvändigt för att undvika den värsta påverkan från klimatförändringar, positionerar Orkla sig i övergången till en fossilfri framtid, säger Alexander Farsan, Global Lead for Science Based Objectives hos WWF, partner till Science Based Target.

– Vi arbetar inte bara med att minska våra egna utsläpp. Vi tar också ansvar för de klimatpåverkande effekterna i vår värdekedja genom att vidta åtgärder riktade mot produktionen av råmaterial som används i våra produkter. Vårt mål är att minska indirekta utsläpp av växthusgaser med cirka 30 procent till 2025, säger Inger Johanne Eikeland.

Producera vår egen vattenkraft

– För att uppnå vårt mål om att minska utsläppen av växthusgaser växlar vi från fossil till förnybar energi. All el som vi använder i Europa är redan förnybar. Genom våra egna vattenkraftverk producerar vi fem gånger så mycket förnybar el som vi använder, förklarar Eikeland.

För att dokumentera förnybar el köper Orkla ursprungsgarantier relaterade till sina egna vattenkraftverk.

Orklas många företag arbetar också beslutsamt för att minska förbrukningen av energi och vatten, optimera resursanvändningen och minska matavfall. Hållbar innovation ligger också högt på Orklas agenda, vilket resulterar i lanseringar av växtbaserade alternativ till kött och ett brett sortiment av produkter med lägre miljöpåverkan.

Ingen avskogning

Råvaruproduktionen står för cirka 95 procent av Orklas indirekta utsläpp av växthusgaser. Insatser för att förebygga avskogning i samband med råmaterialproduktion är särskilt viktiga för att eliminera växthusgasutsläpp. Orkla har en policy för att främja avskogningsfria försörjningskedjor och genomför åtgärder i samarbete med leverantörer och certifieringsorganisationer.

– Vi tittar nu på möjligheter där vi kan uppmuntra våra leverantörer mer generellt att ställa sina egna klimatmål och systematiskt övervaka leverantörernas utsläppsreduceringsarbete, säger Inger Johanne Eikeland.

Orklas klimatmål, godkända av Science Based Targets:

  • Reducera utsläppen av växthusgaser med 63 procent* innan 2025 och 77 procent* innan 2040
  • Reducera indirekta utsläpp av växthusgaser med 29 procent* innan 2025 och 77 procent* innan 2040
    *Jämfört med 2014

Fakta om Science Based Targets

  • Science Based Targets (SBT) är ett samarbete mellan CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF).
  • Efter lanseringen 2015 har 492 företaget förpliktat sig till att sätta vetenskapliga hållbarhetsmål och över 140 företag har fått dessa godkända av SBT.
    Läs mer om Science Based Targets