Orkla och Scandic i samarbete för minskad klimatpåverkan

I februari nästa år inför Scandic klimatberäknade menyer vid konferenser och event på alla sina hotell i Sverige. Hjälpen och inspirationen kommer från Orkla FoodSolutions och förhållningssättet Next is Now. Med nya menyer beräknar Scandic minska sin klimatpåverkan med drygt en tredjedel per trerättersmeny.

27/11/2019

– För att nå de globala hållbarhetsmålen ser vi partnerskap som en avgörande faktor, och är mycket glada över att Scandic valt att samarbeta med oss. Vi måste samarbeta mer över alla gränser. Det är då vi kan påverka både bransch och omgivning i rätt riktning och bidra till att minska vår klimatpåverkan och göra skillnad på riktigt. Vi hoppas att vårt samarbete med Scandic på sikt blir en ny norm i branschen, säger Henrik Eriksson, Direktör FoodSolutions på Orkla Foods Sverige.

Menyerna är framtagna av Scandic Culinary Team och klimatberäknade av Orkla FoodSolutions. Inspirationen till menyerna kommer från Orkla FoodSolutions förhållningssätt ”Next is Now”, som är skapat som ett led i arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål.

Livsmedel står idag för nästan en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser vilket är ohållbart. Det behövs ett gemensamt ansvar för att ställa om de konsumtionsmönster och livsmedelssystem som krävs för att skydda vår planet. Genom ett ökat samarbete i branschen vill Orkla FoodSolutions vara med och driva förändring.

– Vi vet att det finns ett stort intresse för att minska klimatpåverkan från mat bland aktörer inom både privat och offentlig sektor. Genom att öka medvetenheten och informera om matens klimatpåverkan kan vi hjälpa till att göra medvetna val. Det handlar inte om att komma med pekpinnar, utan bara dela med oss av den kunskap vi samlat in och erbjuder via vårt förhållningssätt Next is Now. Om vi ändrar vad vi äter skulle vi enligt svenska myndigheter kunna halvera vår klimatpåverkan från mat och samtidigt uppfylla kostråd och näringsrekommendationer. Vi skulle kunna göra maten till en del av lösningen på våra klimatutmaningar, säger Sara Westerlin, projektledare för Next is Now på Orkla Foods Sverige.

– Det är tydligt att vi måste se över vår konsumtion av livsmedel. Klimatberäkningarna ger både oss på Scandic och konsumenten en tydlig bild över hur vi ska göra våra val för att konsumera livsmedel på ett hållbart sätt som kan ta oss in i framtiden. Vi ska fortsätta äta gott men vi ska göra det smart, säger Thomas Fankl, ansvarig för Food & Beverage på Scandic Sverige.

Förhållningssättet Next is Now
Med hjälp av experter i branschen har vi tagit reda på hur nästa generations ätande kommer att se ut. Utifrån deras kunskaper och våra egna omvärldsinsikter ser vi åtta tydliga trender som vi samlat under Next is Now – ett förhållningssätt för framtidens mat. Förhållningssättet tar upp vad som krävs av oss alla, för att vi ska kunna leva våra liv på ett hälsosamt sätt utan att inverka för hårt på miljön och klimatet. Trenderna är; Health, Flex, Grazing, Things Wrapped In Things, Big Flavours, Less Waste, Smart Take Away och Personalization som går att läsa mer om på www.orklafoodsolutions.se.

Så fungerar klimatmärkningen:
• Klimatpåverkan räknas som utsläpp av växthusgaser och utrycks i koldioxid-ekvivalenter (CO2e).
• I Sverige ligger vår klimatpåverkan från mat i dag på i snitt 5,5 kg CO2e per person och dag. En halvering innebär 2,7 kg CO2e vilket är vår dagliga ”klimatbudget”.
• Klimatpåverkan för recepten i Orkla Foods Sveriges receptbank har beräknas med hjälp av RISE klimatdatabas för livsmedel, branschdata för transporter och data från producenter och Orklas fabriker.
• Klimatmärkningen visar hur stor klimatpåverkan en portion av receptet har och hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” portionens klimatpåverkan motsvarar.
• Ett lägre procenttal innebär alltså en lägre klimatpåverkan. En lunch bör exempelvis ligga på omkring 30% om man vill hålla sig inom sin dagliga klimatbudget.

Kontakt

Sara Paulsson

Kommunikationschef, Orkla Sverige

sara.paulsson@orkla.se