Orkla klimatdeklarerar över 500 produkter för storkök

Som ett led i Orklas satsning på klimatmärkning märks nu hela Orklas produktsortiment för restauranger och storhushåll med produkternas klimatavtryck. Syftet är att ge restauranger inom både privat och offentlig sektor fler verktyg för att kunna servera klimatsmarta rätter.

09/11/2020

Som ett led i Orklas satsning på klimatmärkning märks nu hela Orklas produktsortiment för restauranger och storhushåll med produkternas klimatavtryck. Syftet är att ge restauranger inom både privat och offentlig sektor fler verktyg för att kunna servera klimatsmarta rätter.

– Det vi äter står för ungefär en tredjedel av klimatavtrycket från vår konsumtion och det finns ett ökande intresse från restauranger för att minska klimatpåverkan från mat, både bland aktörer inom den privata och offentliga sektorn. Med denna satsning hoppas vi kunna underlätta för det, säger Ellinor Persson, marknadschef på Orkla FoodSolutions.

För att öka transparensen kring matens klimatpåverkan anges nu klimatavtrycket för över 500 produkter i Orkla FoodSolutions sortimentsdatabas, vilket motsvarar nästan hela sortimentet. Klimatavtrycket mäts i koldioxidekvivalenter per kilo, för att underlätta för jämförelser. Beräkningen av klimatavtrycket innefattar hela kedjan från odling, djurhållning, framställning av råvaror, transport och förädling till färdig produkt. Beräkningarna baseras dels på det statliga forskningsinstitutet RISE klimatdatabas för livsmedel och data från producenter, dels på Orklas anläggningsspecifika processdata och branschdata för transporter.

Sedan tidigare har Orkla även klimatberäknat över 700 recept för restauranger och storhushåll. Förutom kilo koldioxidekvivalenter per portion anges även hur stor andel av en daglig klimatbudget som rätten motsvarar. På Orkla FoodSolutions hemsida finns även ett verktyg för att skapa klimatsmarta veckomenyer, där klimatavtrycket för varje maträtt framgår. Syftet med verktyget är att underlätta för planering av veckomenyer utifrån klimatpåverkan och att bidra med kunskap. I verktyget kan du till exempel byta ut recepten för att se hur det påverkar klimatavtrycket.

–Vi vill inte komma med några pekpinnar, utan bara dela med oss av den kompetens och data vi har eftersom kunskap är ett viktigt verktyg om man vill göra skillnad för klimatet. Jag hoppas att klimatavtrycket snart ska anses vara lika viktig och självklar information som näringsinnehållet, säger Ellinor Persson.

Om klimatmärkningen av Orkla FoodSolutions sortiment

  • Klimatpåverkan räknas som utsläpp av växthusgaser och utrycks i koldioxid-ekvivalenter (CO2e).
  • Beräkningen av klimatavtrycket innefattar hela kedjan från odling, djurhållning, framställning av råvaror, transport och förädling till färdig produkt.
  • För att göra produkterna i storhushållssortimentet jämförbara med andra beräkningar, som i branschen till stor del baseras på RISE klimatdatabas, är emballagen ej medräknade. Detsamma gäller för klimatberäkningar av recept och menyer.
  • Beräkningarna baseras dels på det statliga forskningsinstitutet RISE klimatdatabas för livsmedel och data från producenter, dels på Orklas anläggningsspecifika processdata och branschdata för transporter.

Kontakt

Sofie Ek

Kommunikationschef, Orkla Sverige

sofie.ek@orkla.se