Orkla har ansökt om att förvärva Kotipizza

Orkla har idag tecknat en överenskommelse om att föreslå köp av samtliga aktier i Kotipizza Group Oyj ("Kotipizza Group"), ägare till Finlands största kedja för pizzarestauranger.

22/11/2018

Kotipizza Group är en ledande aktör på den växande finska restaurangmarknaden, och Finland är en av Orklas hemmamarknader. Restaurangerna drivs huvudsakligen av franchisetagare.

– Kotipizza Group är ett välskött företag med kompetent ledning och en välfungerande franchise-modell. Förvärvet av Kotipizza Group ligger i linje med vår strategiska ambition att öka vår närvaro i kanaler med snabbare tillväxt än traditionell dagligvaruhandel och vi ser en bra match mellan de två företagen, säger Orklas vd Peter A. Ruzicka.

Kotipizza Group är noterat på Nasdaq Helsinki, och erbjudandet avser köp av alla utestående aktier i bolaget. Erbjudandet är 23 euro per aktie (cirka 224 kronor per aktie), vilket värderar Kotipizza Groups eget kapital till cirka 146,1 miljoner euro (cirka 1,4 miljarder kronor). Styrelsen för Kotipizza Group har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Kotipizza Group att acceptera erbjudandet.

Kotipizza Group är mest känd för restaurangkedjan Kotipizza, som bildades 1987. Sedan dess har kedjan vuxit till 280 restauranger i Finland, varav alla utom en  drivs som franchise. Förutom restaurangkoncepten äger Kotipizza Group inköps- och grossistföretaget Helsinki Foodstock Oy, som levererar ingredienser till koncernens egna kedjor och Helsingfors Foodstocks externa kunder.

Kotipizza Group omsatte totalt 84,1 miljoner euro (cirka 789 miljoner kronor) under räkenskapsåret 2017 och EBIT på 6,4 miljoner euro (ca 60 miljoner kronor). Kotipizza Group har huvudkontor i Helsingfors, Finland och har för närvarande 95 anställda. Bolagets ledning kommer att vara kvar efter genomförandet av anbudsförfarandet och verksamheten kommer att drivas som en oberoende enhet i Orkla.

Slutförandet av anbudsförfarandet är underkastat vissa villkor, bland annat med godkännande av relevanta tillsynsmyndigheter och att Orkla erhåller kontroll över mer än 90 procent av utestående aktier och röster i Kotipizza Group.

Koncerndirektör Communication & Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828