Orkla, Gasum och Volvo i nytt samarbete för minskade trafikutsläpp

Orkla, Gasum och Volvo Lastvagnar startar en testperiod där Orklas transportsamarbetspartner GDL ska köra transporterna på flytande biogas mellan Orklas lager i Helsingborg och Fågelmara i Blekinge.

10/06/2020

Orkla, Gasum och Volvo i nytt samarbete för minskade trafikutsläpp
Orkla, Gasum och Volvo i nytt samarbete för minskade trafikutsläpp

Till 2025 är Orklas målsättning att alla inrikestransporter i Sverige ska vara fossilfria. För att nå dit kommer kraven i framtida transportupphandlingar öka, där gas är ett alternativ. En bidragande faktor till detta är Gasums satsning på ett nordiskt stationsnät för flytande biogas med totalt 50 stationer till början av 2020-talet, varav en skall vara placerad i Helsingborg.

– Vi gläder oss att företrädare som Orkla går i bräschen för hållbara transporter. Med flytande gas finns det finns stor potential att minska utsläppen inom transportsektorn, säger Mikael Antonsson, Director Traffic, Sweden på Gasum.

Biogas minskar CO2- och partikelutsläppen och bidrar till en cirkulär ekonomi

Orkla har valt Volvo Lastvagnar och Gasum som partners i en 2-månaders testperiod där transportsamarbetspartnern GDL ska köra transporterna på flytande biogas mellan Orklas lager i Helsingborg och Felix ketchup- och dressinganläggning i Fågelmara, Blekinge.

– Testperioden är både ett sätt för oss att öka kunskapen om gas som fordonsbränsle både internt och hos våra transportörer och att tillsammans skapa förändring för att minska utsläppen i transportsektorn. Vi vill påverka våra transportörer till mer hållbara val och vi ser att vi måste göra detta tillsammans. För att det ska fungera krävs att åkerierna byter bil och att vi som transportköpare väljer alternativa bränslen, samt att det finns tankstationer att tillgå, säger Emelie Zakrisson, Category Manager Energy, Orkla.

Biogas utvinns av organiskt avfall och i tillverkningsprocessen bildas även ekologisk biogödsel, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi. Genom att använda biogas istället för fossil diesel minskar utsläppen av CO2 med upp till 90%.

– För GDL är denna testperiod en spännande fortsättning på övergången till fossilfria alternativ. Vi utökar vår flotta med gasbilar och får ännu fler mils erfarenhet av för- och nackdelar med de olika teknikval som är tillgängliga idag. Vi sätter också stort värde på de konstruktiva och kunniga samarbetspartners som vi arbetar med i projektet, säger Anders Wendelius, Affärsområdeschef på GDL.

Volvo Lastvagnars gasbilar kan drivas av flytande biogas vilket ger en helt fossilfri transport. Förhoppningen i testet är att de samarbetsparters som är med i testet ser att gasbilar både sänker drivmedelskostnader och utsläppen utan att göra negativ påverkan på prestanda. För Orklas del kommer testperioden, som startar i början av juni, att utvärderas utifrån de miljömässiga och ekonomiska effekterna som ligger till grund för transportupphandlingen som sträcker sig över en längre period.

Första steget mot en renare framtid

Gasum har sedan tidigare ett samarbete med Orkla i Norge, med leverans av gas för ångproduktion i deras fabriker för matproduktion. Det nya samarbetet i Sverige kommer i nära samband med öppnandet av Gasums tankstation för flytande gas i Helsingborg i sommar.

– Varje vecka pratar vi med logistikköpare och transportföretag som vill köra mer miljövänligt samtidigt som de vill sänka sina drivmedelskostnader. Flytande gas uppfyller de villkoren, så nu när tillgängligheten på efterfrågade tankstationer ökar snabbt kommer även efterfrågan öka på den flytande gasen, fortsätter Mikael.

– Vi hade redan innan samarbetets start skrivit under DLF:s Transportinitiativ. I och med samarbetet ser vi möjligheten att påverka transportbranschen i rätt riktning och också nå en bit på vägen till våra egna mål, avslutar Emelie.

Kontakt

Cecilia Gannedahl

Kommunikationsdirektör, Orkla Sverige

cecilia.gannedahl@orkla.se