Orkla Foods Sverige hållbarhetsrapport 2016 – Svenskarna väljer mer hållbara produkter

När svenskarna väljer mat och dryck väljer de att köpa mer hållbara produkter. Det visar resultatet av förra årets försäljning av Orkla Foods Sveriges mest hållbara produkter*. Målet är att öka den årliga försäljningen av hållbara produkter med 5 procent, 2016 ökade försäljningen med 10 procent.

18/05/2017

Viktiga milstolpar under 2016:

  • Genom att erbjuda hälsosammare produkter minskade mängden tillsatt socker
    med 90 ton och salt­mängden reducerades med 30 ton.
  • Hela Kalles Kaviar sortiment blev MSC-certifierat.
  • Lansering av naturbetesbiffar till restaurangmarknaden.
  • Försäljning av KRAV-märkta produkter ökade med 31 procent, ekologiska produkter ökade med 37 procent och MSC-märkta produkter ökande med 8 procent.
  • Införandet av förnyelsebar elenergi på alla nio anläggningarna och på huvudkontoret i Malmö. Merparten kommer från Orklas eget vattenkraftverk.

Allt om detta och mycket mer finns att läsa i Orkla Foods Sveriges hållbarhetsrapport 2016 som är publicerad på hemsidan.

-Som en av Sveriges största aktörer i livsmedelsbranschen kan vi verkligen göra skillnad. Vi har fantastiska möjligheter att påverka, men vi har också ett ansvar att vårda och utveckla förtroendet för oss som företag och för våra produkter, säger Agneta Påander, CSR-direktör Orkla Foods Sverige. Vi fortsätter arbetet med oförminskad kraft med en rad initiativ inom de fyra fokuserade områdena hälsa, matsäkerhet, ansvarsfulla inköp och miljö.

Vill du höra mer om hållbarhetsrapporten? Välkommen att titta och lyssna på en kortfattad presentation av Agneta Påander på http://bit.ly/vårthållbarhetsarbete2016

*De mest hållbara produkter är de produkter som följer Livsmedelsverkets kostråd och som är märkta med näringspåståenden som ”mindre salt”, ”utan tillsatt socker” eller med nyckelhålsmärkning och de produkter som har tredje partsmärking för miljö och etik te.x. Krav, EU-eko, MSC, Fairtrade.

För mer information, kontakta:

Margareta Lantz, presschef, Orkla Foods Sverige
+46 705 54 17 74, margareta.lantz@orklafoods.se

Kontakt

Presschef Orkla Foods Sverige

Cecilia Franck

46 (0) 735 97 97 43

cecilia.franck@orklafoods.se