Orkla flyttar kexproduktionen från Kungälv 2022

Orkla har idag beslutat att konsolidera kexproduktionen inom koncernen till en ny och modern fabrik som ska byggas utanför Riga. Det innebär att den befintliga kexproduktionen år 2022 flyttar från Kungälv till Riga. Fram till dess kommer produktionen att fortsätta i Kungälv, vilket innebär att medarbetarna har jobb flera år framöver.

11/06/2018

Orkla vill skapa en starkare produktionsplattform och en mer optimerad kexproduktion för att bättre kunna tillgodose konsumenternas efterfrågan. Därför har Orkla idag beslutat att konsolidera kexproduktionen inom koncernen.

– Flera olika alternativ har värderats och det är nu beslutat om en flytt av produktionen i Kungälv till en ny och modern fabrik som ska byggas utanför Riga. Flytten sker inte förrän 2022, vilket ger oss god tid att stötta våra medarbetare inför framtiden. De fackliga förhandlingarna som inleddes i början på året är nu avslutade. Vår ambition är att ingen ska stå utan sysselsättning den dag produktionen flyttar, säger Malin Jennerholm, VD på Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

För att lägga en plan framåt kommer Orkla att fortsätta det goda samarbetet med de fackliga parterna och kommunen. En dialog ska även inledas med relevanta myndigheter.

Verksamheten i Kungälv är förenad med stora utmaningar med ett begränsat geografiskt område och ett allt mer stadsnära läge. Vatten på ena sidan och bostadsområde på andra sidan gör det svårt att fortsätta utveckla verksamheten, och utan att verksamheten blir en belastning för den omgivande stadsmiljön. Fabriken behöver dessutom stora uppgraderingar, både i underhåll av befintlig verksamhet och i nyutveckling.

– När vi gör så stora investeringar måste vi tänka långsiktigt. Orkla har redan kexproduktion i Riga. Genom att investera i en ny och modern fabrik där och koncentrera tillverkningen till en plats kan vi säkerställa vår framtida konkurrenskraft och innovationsförmåga, samtidigt som vi reducerar vårt klimatavtryck, säger Malin Jennerholm.

Idag arbetar cirka 350 medarbetare på fabriken i Kungälv. När produktionen flyttar 2022 förblir produktutvecklingen kvar i Kungälv.

Kontakt

Ulrika Sten

Orkla Confectionery & Snacks

+46 (0)10 142 55 50

ulrika.sten@orkla.se