Orkla rankas högt för sitt hållbarhetsarbete

Viktiga intressenter inom B2B (Business to Business) i Sverige anser att Orkla är bland de bästa på hållbarhet. Det visar undersökningen Sustainable Brand Index ™. En hedrande tredjeplats i kategorin FMCG (Fast Moving Consumer Goods) och en sjätteplats totalt ger ett fint kvitto på att hållbarhetsarbetet når fram.

30/01/2020

Viktiga intressenter inom B2B (Business to Business) i Sverige anser att Orkla är bland de bästa på hållbarhet. Det visar undersökningen Sustainable Brand Index ™. En hedrande tredjeplats i kategorin FMCG (Fast Moving Consumer Goods) och en sjätteplats totalt ger ett fint kvitto på att hållbarhetsarbetet når fram.

I Sverige är Orkla verksamt inom fyra affärsområden som erbjuder starka lokala varumärken som underlättar och bidrar till en mer klimatsmart vardag för många människor. Genom att engagera hela organisationen och samarbeta med andra skapar vi en positiv påverkan och inspirerar människor till en mer klimatsmart och hållbar livsstil. Vi använder vår lokala närvaro och våra starka varumärken för att erbjuda produkter och lösningar som är bra för både människor, djur och miljö och samhället i stort.

Inom Orkla finns en gemensam hållbarhetsstrategi som fokuserar på fem områden: hälsa, matsäkerhet, hållbara inköp, miljö och människor och samhälle. Detta är områden där Orkla i sin verksamhet har en stor påverkan och ett stort ansvar.

– Vårt arbete med hållbarhet är idag en integrerad del av vår verksamhet, och en av de främsta drivkrafterna till att utveckla verksamheten framåt. Engagemanget är högt och vi är mycket stolta över en hedrande tredjeplats i kategorin FMCG för vår verksamhet inom B2B. Det är en fin bekräftelse på allt det fina arbete som gör gott idag och för kommande generationer, säger Orkla i ett gemensamt pressmeddelande.

Läs mer på: www.sb-index.com/sweden-b2b  och följ gärna arbetet i Orkla Sveriges sociala kanaler.

Sustainable Brand Index är Europas största undersökning om hållbarhet och har genomförts årligen sedan 2011 ur ett konsumentperspektiv (B2C) och sedan 2017 ur ett beslutsfattare (B2B) perspektiv. De officiella rankningarna för Sustainable Brand Index ™ visar hur varumärken uppfattas i termer av hållbarhet av deras viktiga intressenter. Sustainable Brand Index ™ B2B bedrivs för närvarande i Sverige och inkluderar 75 av de största B2B-varumärkena i tio branscher.

Kontakt

Sara Paulsson

Kommunikationschef, Orkla Sverige

sara.paulsson@orkla.se

Agneta Påander

Hållbarhetsdirektör