Orkla deltar i två nya forskningssatsningar

Fyra forskningscentrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet får finansiering från forskningsrådet Formas. Inom området för framtidens sjömat och växtbaserade protein för hälsa och välbefinnande deltar Orkla.

08/12/2020

Hur kan Sverige bli en ledande leverantör av hållbart producerad sjömat och hur kan Sverige ta fram växtbaserade proteiner med hälsofördelar som blir kundens förstahandsval? Dessa frågeställningar står i fokus för forskningsmiljöerna som Orkla kommer delta i.

– Vi har de senaste åren ökat vårt fokus på forskning och strategiska satsningar för att stärka vår innovationsförmåga ytterligare. Vi behöver kraftsamla tillsammans med andra aktörer för att bidra till en hållbar framtid och samarbetet i forskningsmiljöerna möjliggör detta, säger Anders Högberg, Research & Strategic Partnership Manager på Orkla.

Framtidens mat är både grön och blå

Den nya satsningen på framtidens sjömat ska göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat. Satsningen handlar också om att öka konsumenternas möjlighet att välja nyttig och svenskproducerad sjömat.

– Vi ser en trend där fler väljer att äta mer hållbart och intresset för växtbaserat ökar. Nu behöver vi öka innovationstakten på sjömat så att fler konsumenter även ser att sjömaten är ett hållbart, nyttigt och proteinrikt alternativ som gör gott för både planet och kropp, säger Anders Högberg.

– En förhoppning är också att samarbetet ska leda till nya produkter på råvaror som vi idag inte använder. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara på hela råvaran från sjömaten, tillägger Anders.

Forskningscentrumet som ska titta på växtbaserade proteiner kommer fördjupa sig i hur råvaror kan kombineras så att produkterna blir bättre och ger fler hälsofördelar.

– Det finns många föreställningar om växtbaserade produkter och med det här samarbetet kan vi få bättre kunskap om hälsoaspekterna och bättre insikt i konsumenternas inställning till växtbaserade produkter, säger Anders Högberg.

Fakta

BLUE FOOD – Centre for the seafood of the future

Huvudsökande organisation är KTH, Stockholm. Ingående parter: Göteborgs universitet, Chalmers, SLU, Uppsala universitet, RISE, Innovatum, IVL, Orkla Foods Sverige, Region Västra Götaland och Region Stockholm.

Plant-based proteins for health and wellbeing (PAN Sweden)

Huvudsökande organisation är Örebro Universitet. Ingående parter: SLU, Chalmers, RISE, Uppsala universitet, Livsmedelsföretagen, Max Hamburgare, Orkla Foods Sverige, Örebro kommun, Region Örebro, Lantmännen, Lyckeby, Many Ways, Biogaia, GE Healthcare, ICA och Coor.