Orkla bäst i branschen på hållbarhet enligt svenska konsumenter – för tredje året i rad

Svenska konsumenter anser för tredje året i rad att Orkla är bäst inom kategorin Consumer Goods Corporation (CGC) på att ta miljöansvar och socialt ansvar. I Sverige är Orkla verksamt inom fyra affärsområden som erbjuder starka lokala varumärken som underlättar vardagen för många människor.

12/04/2019

Orkla producerar och utvecklar produkter som underlättar vardagen bland svenska konsumenter. Genom att engagera hela organisationen och samarbeta med andra skapar vi en positiv påverkan och inspirerar människor till en mer hälsosam och hållbar livsstil. Vi använder vår lokala närvaro och våra starka varumärken för att erbjuda produkter och lösningar som är bra för både människor, djur och miljö och samhället i stort.

Vi har under 2018 implementerat en gemensam hållbarhetsstrategi inom Orkla där vi fokuserar på fem områden: hälsa, matsäkerhet, hållbara inköp, miljö och människor och samhälle. Detta är områden där vi i vår verksamhet har en stor påverkan och ett stort ansvar.

Koncernen har skrivit på FN:s initiativ ”Global Compact”, och förbundit sig att ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö samt motverka korruption. Orkla har även förbundit sig till att prioritera 8 av de 17 målen i FN:s globala mål för hållbar utveckling, känd som Agenda 2030.

– Vårt arbete med hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet, från innovation till färdig produkt. Engagemanget är högt och arbetet, som utvecklats på ett mycket positivt sätt, har blivit en naturlig del av vår vardag och en av de främsta drivkrafterna för att utveckla verksamheten framåt. Vi är naturligtvis stolta över att för tredje året i rad få motta denna utmärkelsen och ser det som en bekräftelse på att allt det fina arbete som görs i hela verksamheten gör gott idag, och för kommande generationer, säger Orkla i ett gemensamt pressmeddelande.

Sustainable Brand Index är Nordens största undersökning om hållbarhet och har genomförts i Sverige sedan 2011. Tillfrågade i undersökningen är ett riksrepresentativt urval av 18 600 konsumenter som har bedömt hur Sveriges 355 största företag presterar inom miljöansvar och socialt ansvarstagande.

Kontakt

Sara Paulsson

Kommunikationschef, Orkla Sverige

sara.paulsson@orkla.se