Orkla återkallar begränsat parti L300 Glow Boost Face Serum Vitamin C

Orkla Care Sverige återkallar ett begränsat parti av L300 Glow Boost Face Serum Vitamin C, med batchnummer DA2W1, på grund av kvalitetsavvikelse i form av bakterietillväxt.

01/07/2022

– Produktsäkerhet och kvalitet har högsta prioritet för oss och vi vill inte ha produkter på marknaden som avviker från våra strikta kvalitetskrav. Därför väljer vi nu att återkalla produkten, säger Lina Nodbrant, kvalitetschef på Orkla Care Sverige.

Felet upptäcktes vid tillverkarens egna kontroller och det har inte kommit in några klagomål på produkten.

Återkallelsen gäller enbart L300 Glow Boost Face Serum Vitamin C med batchnummer: DA2W1

 Batchnumret står stämplat på botten av ytterförpackningen och på baksidan av glasflaskan, se bild.

Återkallelsen gäller enbart ovan batchnummer, övriga batchserier är korrekta.

Konsumenter som köpt ovanstående vara uppmanas att kassera produkten och vända sig till Orkla Care Sveriges konsumentkontakt för ersättning av varan: konsumentkontakt@orkla.se eller på telefon: 0771-99 88 11

Kontakt

Sara Paulsson

Kommunikationschef, Orkla Sverige

sara.paulsson@orkla.se