Orkla är bäst på hållbarhet enligt konsumenter

För femte året i rad toppar Orkla hållbarhetsrankingen Sustainable Brand Index i kategorin Consumer Goods Corporation. Det innebär att svenska konsumenter anser att Orkla är bäst i branschen på miljömässig och social hållbarhet.

11/03/2021

– Vår vardagskonsumtion av mat- och hygienprodukter har stor påverkan på vår förmåga att uppnå Parisavtalets klimatmål. Orkla har ett brett och strategiskt hållbarhetsarbete med mål som är verifierade för att ligga i linje med 1,5-gradersmålet. Vi arbetar med att minska klimatavtrycket i hela vår värdekedja och fokuserar särskilt på mer miljövänliga förpackningar, minskat matsvinn och växtbaserade produkter. Det är roligt att se att konsumenterna också uppmärksammar vårt ambitiösa hållbarhetsarbete, säger Agneta Påander, hållbarhetsdirektör på Orkla Foods Sverige.

Detta är femte året i rad som Orkla rankas högst i kategorin Consumer Goods Corporation. I kategorin ingår även Johnson & Johnson, L’Oréal Group, Danone, Nestlé, Procter & Gamble (P&G) och Unilever.

– Vi ser klimatförändringarna som en av vår tids största utmaningar. Som ledande aktör är det därför självklart för oss att också vara en del av lösningen. Tillsammans med våra varumärken har vi stor möjlighet att hjälpa våra konsumenter göra klimatsmarta val, genom att själva ta stort ansvar för de produkter vi säljer. I år har vi exempelvis infört en ny klimatmärkning på många av våra produkter, för att öka transparensen och göra det enklare för konsumenter att göra klimatsmarta val, säger Agneta Påander.

Några exempel på Orklas hållbarhetsarbete:

Validerade och vetenskapliga klimatmål

Orkla har satt mål som validerats av Science Based Targets och vi har reducerat våra utsläpp av växthusgaser i scope 1 & 2 med 58% de senaste fem åren. Tillsammans med många andra internationella företag stöttar Orkla UN Global Compact-kampanjen “Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future”.

Orklas mål är att reducera (basår 2014):

direkta utsläpp (scope 1 & 2) med 63% till 2025 och med 77% till 2040.
indirekta utsläpp (scope 3) med 29% till 2025 och 75% till 2040.

Minskat matsvinn

Orkla stödjer EU-projektet Scale 12.3 för minskat matsvinn, samt den svenska överenskommelsen ”Samarbete för minskat matsvinn”, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. Under 2020 lanserade exempelvis Orklavarumärket Göteborgs kex en glass i samarbete med företaget Rscued, där krossade kakor tillvaratas i en vegansk glass med smak av Äppelpaj.

Frankful – ett helt nytt vegansk sortiment på tacomarknaden

Sommaren 2020 lanserade Orkla det helt nya varumärket Frankful, som står för klimatsmarta tacoprodukter. Med hållbarhet som ledstjärna och ett helt veganskt sortiment riktar sig Frankful mot den starkt växande marknaden för växtbaserade livsmedel.

Ny klimatmärkning ska underlätta för konsumenter

Orkla har lanserat en klimatmärkning som ska underlätta för konsumenter att välja klimatsmarta produkter i matbutiken. Matens klimatpåverkan är beräknad med hjälp av det statliga forskningsinstitutet RISE:s klimatdatabas för livsmedel och Orklas eget klimatverktyg. Ambitionen är att samtliga livsmedel i Orkla Sveriges sortiment ska klimatberäknas, redovisas på respektive varumärkes hemsida. Vi arbetar också aktivt för att hela livsmedelsbranschen ska införa en gemensam standard för klimatberäkningar.

Plast från skogen i nya snacksförpackningar

Orkla-varumärket OLW har lanserat nya chipspåsar gjorda med finsk tallolja, som är en restprodukt från skogsindustrin. Plasten i de nya chipspåsarna får därmed ett halverat klimatavtryck jämfört med fossil plast. De nya chipspåsarna är tredjepartscertifierade av ISCC och plasten har ett halverat klimatavtryck jämfört med de tidigare påsarna av fossil plast.

Samarbete med flera organisationer för social hållbarhet

Orkla samarbetar idag med flera olika organisationer som arbetar med barns rättigheter och trygghet. Bland organisationerna som Orkla samarbetar med finns exempelvis Childhood, som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn och organisationen Maskrosbarn, som stödjer barn till föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld.

Felix går från svart till genomskinlig plast för att återvinna mer

Genomskinliga skålar från Felix gör det möjligt att återvinna 91 ton plast per år. Genom att byta från svart till genomskinlig plast i våra enportionsskålar från Felix gör vi det möjligt att få in mer plast i det cirkulära flödet.

Orklas kosttillskott och vitaminer får klimatsmarta burkar i återvunnen plast

Ett viktigt led i Orklas strategi för bättre förpackningar är att ta fram fler förpackningar av återvunnen plast. Därför har Orklavarumärkena Pharbio, Pikasol, Active Care och Gevita alla fått en ny förpackning av återvunnen plast, med en design som också ger mer yteffektiva transporter. Produktionen av den nya förpackningen är cirka 80 procent mer energieffektiv jämfört med de gamla förpackningarna.

100 procent återvunnen plast i dryckesflaskor från BOB och FUN Light

Orkla vill att omställningen till ett cirkulärt flöde av förpackningar påskyndas. Målet är att alla Orklas förpackningar återvinns och är gjorda av återvunnet eller förnyelsebart material senast 2025. Under 2020 infördes 100% återvunnen plast i alla dryckesflaskor från BOB och FUN Light. Detta innebär en minskad klimatpåverkan med 75 procent, vilket motsvarar utsläppen från 600 bilar per år i Sverige.

 

Om Sustainable Brand Index
Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesundersökning om hållbarhet och har genomförts i Sverige sedan 2011. Tillfrågade i undersökningen är ett riksrepresentativt urval av 22 400 konsumenter som har bedömt hur Sveriges 390 största företag presterar miljömässig och social hållbarhet.

Kontakt

Agneta Påander

Hållbarhetsdirektör

Cecilia Gannedahl

Kommunikationsdirektör, Orkla Sverige

cecilia.gannedahl@orkla.se