Nytt forskningssamarbete ska göra plats för den hållbara plasten

Plastens vara eller icke-vara är ett omdebatterat ämne, inte minst inom livsmedelsbranschen. Finns det en plats för plasten i framtiden? Det ska forskningsprogrammet STEPS undersöka. Vår miljöchef Lars Lundahl svarar på varför Orkla Foods Sverige deltar i programmet.

21/02/2019

Lars Lundahl, miljöchef på Orkla Foods Sverige.
Lars Lundahl, miljöchef på Orkla Foods Sverige.

I Orklas hållbarhetsstrategi nämns hållbara förpackningar – vad menas med det?

– Till den mat och dryck som vi producerar använder vi förpackningar som är gjorda av plast men också andra material som papper, metall och glas. Vår strategi är att utveckla och använda förpackningslösningar som bidrar till cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan. Som ett av Sveriges största livsmedelsföretag vill vi ta ansvar för att göra våra förpackningar mer hållbara. Vi ska minska mängden material och öka användningen av förnybart och återvunnet material. Vårt mål är att det ska vara 75% återvunnet eller förnybart material i våra förpackningar till 2025. För plast specifikt är målet 50%. Dessutom siktar vi på att alla förpackningar ska vara kunna materialåtervinnas senast 2025.

Vad går tankarna kring olika plastmaterial – återvunnen, bionedbrytbar, biobaserad, icke nedbrytbar?

– Vi har ökat användningen av återvunnen plast och använder återvunnen PET i till exempel våra saftflaskor från BOB och Fun Light och våra ketchupflaskor från Felix. Genom att använda återvunnet material stimulerar vi marknaden för materialåtervinning och minskar klimatpåverkan. Det är förstås viktigt att vi bibehåller livsmedelssäkerheten när vi använder återvunnet material. Vi har också börjat använda biobaserad plast i förpackningarna till vegetariska och veganska produkter. Biobaserad plast har en lägre klimatpåverkan än oljebaserad plast.

Däremot använder vi inte bionedbrytbar plast. Det finns idag inget system för att sortera och kompostera sådant material i Sverige. Dessutom är det inte säkert att det skulle vara miljömässigt bättre i ett livscykelperspektiv. Vi har löpande dialog med leverantörer av plastmaterial och aktörer i återvinningsbranschen, både för att lära oss och att visa på de behov som vi har.

Hur ser planen ut för att lyckas nå hållbarhetsmålen?

– Vi ser över vår förpackningsportfölj för att identifiera gap och möjligheter och sedan prioritera var vi ska sätta in åtgärder. Vi kommer att göra förbättringar av både befintliga förpackningar och utveckla nya förpackningar med mindre miljöpåverkan. Vi har utvecklat riktlinjer och stöd till vår innovationsprocess för att få mer fokus på miljöaspekterna i ett helhetsperspektiv. I det sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att förpackningar har en viktig roll i att minska matsvinnet.

Varför deltar Orkla Foods Sverige i forskningsprogrammet STEPS?

– Genom att delta i STEPS vill vi få insikter som kan hjälpa oss att vidareutveckla vår egen strategi. Vi förväntar oss att få kunskap om det senaste inom forskningen på plast och utveckling av politiska styrmedel med mera. Vi ser också STEPS som en möjlighet att knyta kontakter som kan vara till nytta för oss i vårt arbete för en mer hållbar plastanvändning. Resultat från forskningen på nya polymerer kan bli en möjlighet för oss på lite längre sikt. Det handlar om plast som framställs av restprodukter från jord- och skogsbruk eller av klimatgaser som koldioxid.

Om forskningsprogrammet STEPS

STEPS är ett forskningsprogram med visionen om ett framtida samhälle där plast produceras, används och återvinns på ett hållbart sätt. Målet är att främja denna utveckling genom att dela innovationer, kunskap och erfarenheter mellan akademin, industrin och samhället i stort. Läs mer om programmet STEPS.