Lugnande besked från Livsmedelsföretagen

Kommer maten att ta slut? Borde jag bunkra? Smittar Corona via livsmedel? Vad händer om läget förvärras? I tider av osäkerhet väcks många relevanta frågor. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen ger lugnande besked:

20/03/2020