Kriget i Ukraina orsakar brist på råvaror

Rysslands invasion i Ukraina och pågående krig innebär en ytterligare eskalering av en utveckling på världsmarknaden med brist på råvaror och emballage som egentligen har börjat mycket tidigare. Alltsedan våren 2020 har pandemieffekter resulterat i globala flaskhalsar där efterfrågan på alla typer av insatsvaror kraftigt överträffar utbudet. Ovanpå detta har dessutom torka och översvämningar påverkat skördarna globalt, och ett världsomspännande fraktkaos har ytterligare förvärrat läget.

27/03/2022

Livsmedelsbranschen befinner sig i en extrem situation. Ukraina är en av världens viktigaste exportörer av jordbruksprodukter som vete, korn, majs och raps, och är även en viktig producent och exportör av solrosolja.

– Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa råvaror och emballage och därmed vår verksamhet och mildra möjliga konsekvenser. Det här är ett problem för hela livsmedelsbranschen och bristen på solrosolja gör att vi tillfälligt kommer att behöva ersätta solrosolja med RSPO-certifierad segregerad palmolja i de produkter där inga andra alternativ finns, för att över huvud taget kunna producera. Vi använder för närvarande solrosolja och vi kan ännu inte säga när vi kommer att behöva ersätta solrosolja med certifierad segregerad palmolja i delar av vår produktion, säger Sofie Ek, kommunikationschef Orkla Sverige.

I flera snacksprodukter från varumärket OLW och kex och kakor från Göteborgs Kex används solrosolja. Orkla Confectionery & Snacks arbetar för att kontraktera andra vegetabiliska oljor och följer Livsmedelsverkets rekommendationer för märkning och kommer att kommunicera de ändringar som kan komma att göras på varumärkenas hemsida när ett byte av vegetabilisk olja sker.

– Hade det inte varit för kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför hade inte vi ersatt solrosolja med certifierad segregerad palmolja. Vi kan ännu inte säga exakt vilka produkter där vi tillfälligt kommer att ersätta solrosolja med just certifierad segregerad palmolja, men vi väljer ändå att vara transparenta kring att så kan ske i det här läget eftersom vi tycker att det är det rätt gentemot konsumenter, säger Sofie Ek, kommunikationschef Orkla Sverige.

Den palmolja som Orkla Confectionery & Snacks köper in, RSPO-certifierad segregerad palmolja, är den högsta möjliga standard som erbjuder spårbarhet samtidigt som den säkerställer att den hållbara palmoljan hålls åtskild från konventionell palmolja genom hela leveranskedjan. Det betyder att det inte odlas i urskogar, torvmarker, områden med skyddade skogar eller områden där svedjebruk används vid plantager. Att den palmolja vi köper in är segregerad innebär att vi kan spåra oljan hela vägen, vilket är ytterligare en garanti att palmoljan är så hållbar som möjligt.