Koldioxidbesparing på över 90 % när Orkla och OLW övergår till fossilfritt bränsle för potatistransporter

01/06/2021

foto:Christiaan Dirksen 20200916 Akkafrakt lastbilar i skåne

Varje vecka transporterar OLW 550 ton potatis från potatislagret i skånska Nöbbelöv till värmländska Filipstad där de blir potatischips. Sedan den 1 mars körs dessa transporter med fossilfritt bränsle. Det innebär en årlig sänkning av fossilbaserad koldioxid med 291 ton. Det här är en riktad insats för att minska koldioxidutsläppen och en del av färdplanen för ”Fossilfri Filipstad” där målsättningen är en helt koldioxidneutral chipsfabrik.  

Orkla Confectionery & Snacks har skrivit på DLF´s ”Transportiniativet 2025”, vilket innebär att inrikestransporter, både egenutförda och köpta, ska vara fossilfria senast 2025. Ett av OLW:s största transportinköp är transporten av potatis från Nöbbelöv till Filipstad, och nu är dessa transporter fossilfria.   

Orkla har ett brett och strategiskt hållbarhetsarbete med mål som är verifierade för att ligga i linje med 1,5-gradersmålet. Orkla arbetar för att minska klimatavtrycket i hela sin värdekedja. Tillsammans med transportföretaget Akka Frakt har OLW gått över till HVO100 (fossilfri diesel) i alla sina transporter, vilket innebär en årlig sänkning av fossilbaserad koldioxid med 291 ton.  

– En tredjedel av de nationella utsläppen av växthusgaser kommer från inrikes transporter. Det känns bra att göra skillnad inom ett område som får stor effekt. Det här är ett stort kliv i vår färdplan mot en helt fossilfri chipsfabrik. Genom att byta drivmedel till HV0100 har vi gjort en koldioxidbesparing på 91 %, säger Magnus Forsling, chef Varuförsörjning & Logistik på Orkla Confectionery & Snacks Sverige.  

HVO100 är en syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter. Drivmedlet i OLW´s transporter heter Neste My HVO100 och är helt fri från palmolja. Under hela livscykeln uppgår den totala koldioxidreduktionen för Neste My HVO 100 till 92,69%, jämfört med standardvärdet för fossilt drivmedel. CO2-utsläpp uppkommer tidigare i kedjan under bl.a. framställning och transport av drivmedlet. Nettoutsläpp som uppstår vid förbränning är 0. 

Kontakt

Joanna Mossberg

Kommunikationschef, Orkla Sverige

joanna.mossberg@orkla.se