Hur löser vi hållbarhetsutmaningarna tillsammans? 3 tips på vägen!

Samarbete är en framgångsfaktor för att lyckas med de globala hållbarhetsutmaningarna. Inget företag kan själv lösa de hållbarhetsutmaningar vi står inför. Men samarbete kan också innebära stora utmaningar. Agneta Påander, CSR-direktör på Orkla Foods Sverige, delar med sig av sina bästa tips.

14/01/2019

Hur kan man tillsammans med sina konkurrenter, kunder eller leverantörer skapa förutsättningar för ett gott samarbete och på så vis accelerera resultatet av sitt hållbarhetsarbete? I veckan arrangeras Sustainable Development in the Food & Beverage Industry Summit i Amsterdam. Orkla Foods Sveriges CSR-direktör Agneta Påander är inbjuden för att, tillsammans med WWF, berätta om hur vi i Sverige lyckats samla livsmedelsföretag för att ta ansvar och agera här och nu för att nå en mer hållbar livsmedelskedja till 2030. Med goda erfarenheter från initiativet Hållbar Livsmedelskedja, delar Agneta Påander med sig av vad som är viktigt att tänka på när vi samarbetar över företagsgränser för att tillsammans ta oss an de globala hållbarhetsutmaningarna.

1. Se till att ni pratar samma språk

Ett gemensamt språk är ett måste för ett lyckat samarbete. Det är det bästa sättet att undvika onödiga missförstånd och istället skapa samsyn. Försäkra er om att ni menar samma sak när ni pratar om hållbarhet. Om ni pratar samma språk kommer även era affärsmöten bli mer konstruktiva, det kommer dessutom bli lättare att föra samma talan i branschen och gemensamt vara en starkare röst.

2. Skilj på den egna affären och det gemensamma målet

Sätt upp ett gemensamt syfte och mål med ert samarbete – klart avskilt från affärsdiskussioner och förhandlingar. Att samarbeta med kunder, leverantörer och konkurrenter kräver transparens, inte minst med tanke på lagar och konkurrensregler. Skapa en rutin för hur ert samarbete kring hållbarhetsfrågorna ser ut och ha tilltro till att det ni investerar i ert hållbarhetsarbete kommer gynna er i framtiden. Ni kommer säkerligen tvivla längs vägen och ifrågasätta om samarbetet verkligen är värt all tid ni investerar. Fråga er då – vad blir konsekvensen om vi väljer att inte samarbeta i vårt hållbarhetsarbete?

3. Investera timmar i tillit

Ett gott samarbete kräver tillit. Det behöver inte kosta så mycket i rena pengar, men att bygga tillit kräver att man investerar i tid. Försäkra er om att ni delar förväntningar om hur mycket tid och resurser samarbetet får kosta. Och underskatta inte det fysiska mötet, inte minst i uppstartsfasen. Med förtroendet som uppstår kommer modet att våga dela med sig av kunskap och erfarenheter. Det är först då resultatet börjar synas.