Henrik Julin ny ordförande i DLF

Henrik Julin har utsetts till ordförande i DLF, Dagligvaruleverantörers Förbund. Utnämningen skedde vid förbundssammanträdet på Berns Salonger i Stockholm under torsdagseftermiddagen.

18/05/2018

Henrik Julin har utsetts till ordförande i DLF, Dagligvaruleverantörers Förbund. Utnämningen skedde vid förbundssammanträdet på Berns Salonger i Stockholm under torsdagseftermiddagen.

– För mig är dagligvarubranschen den bästa branschen man kan verka i. Jag har en passion för branschen och vill bidra till att göra den bättre och ännu mer anpassad efter de snabbt ökade krav och förändrade behov som vi nog alla ser över hela värdekedjan. Vi är en bransch i framkant, men det finns mycket mer att fortsätta förbättra och utveckla. DLF har all möjlighet att göra detta genom effektiva bransch­system, inspirerande mötesplatser och förmedling av kunskap, säger Henrik.  

Henrik säger att de viktigaste frågorna de kommande året är att se hur samverkan i hela värdekedjan kan öka och bidra till ökad innovationskraft och effektivitet. Att framledes öka fokus på att skapa en mer hållbar dagligvarubransch generellt och att specifikt öka omställningen, samt öka kunskapen kring, återvinningsbara förpackningar är andra viktiga områden.

Se mer information på DLF hemsida