Göteborgs Kex produktutveckling kvar i kommunen

Orkla Confectionery & Snacks Sverige och Kungälvs kommun har enats om att inleda samarbete. När Orkla år 2022 flyttar kexproduktionen från Kungälv förblir produktutvecklingen i Kungälv. Samarbetet rör kexfabrikens avdelning för produktutveckling som Orkla vill behålla och nyetablera i Kungälv.

11/06/2018

– Vi har haft en god dialog och en lång relation med Kungälvs kommun under många år vilket gör att vi känner oss trygga i att gemensamt hitta en ny långsiktig lösning för vår produktutvecklingsavdelning. Tillsammans med kommunen ser vi också möjligheter att utveckla marken med de fina ytorna mot älven den dag fabriken flyttar, säger Malin Jennerholm, VD på Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

Göteborgs Kex produktutveckling ligger idag i samma lokaler som kexfabriken i centrala Kungälv. Var produktutvecklingen kan tänkas ligga är en fråga som Orkla nu kommer att föra en dialog med kommunen kring. Det finns ett behov av att uppgradera nuvarande lokaler och produktutvecklingen kan därför komma att placeras på en helt ny plats i Kungälv.

– Alla tankar går nu till de anställda som i dag fått besked att Kexfabriken ska flytta till Riga. Detta är Orklas beslut och inte kommunens, vi vill förstås ha kvar kexfabriken här. Men självklart vill vi ha kvar och utveckla det vi kan av Göteborgs Kex, att produktutveckling blir kvar i Kungälv innebär därför en ny utvecklingsmöjlighet där varumärke, försäljning, forskning och utveckling blir mer centralt i framtiden säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande.

Idag arbetar cirka 350 medarbetare på fabriken i Kungälv. Produktutvecklingen i Kungälv består idag av 8 personer men kommer förmodligen att behöva stärkas upp de kommande åren. När produktionen flyttar 2022 förblir produktutvecklingen kvar i Kungälv.

Kontakt

Ulrika Sten

Orkla Confectionery & Snacks

+46 (0)10 142 55 50

ulrika.sten@orkla.se