Gevita får nya klimatsmarta förpackningar av återvunnen plast

Ett viktigt led i Orklas strategi för bättre förpackningar är att ta fram fler förpackningar av återvunnen plast. Därför får nu Orklavarumärket Gevita, en serie kosttillskott med vitaminer och mineraler, en ny förpackning av återvunnen plast. Produktionen av den nya förpackningen är cirka 80 procent mer energieffektiv jämfört med de gamla förpackningarna.

01/02/2021

Gevitas nya förpackningar av återvunnen plast

Ett viktigt led i Orklas strategi för bättre förpackningar är att ta fram fler förpackningar av återvunnen plast. Därför får nu Orklavarumärket Gevita, en serie kosttillskott med vitaminer och mineraler, en ny förpackning av återvunnen plast. Produktionen av den nya förpackningen är cirka 80 procent mer energieffektiv jämfört med de gamla förpackningarna.

– Förpackningar är en viktig del av alla våra produkter. Samtidigt kan särskilt plastförpackningar ha en påverkan på miljön och klimatet. Därför är vi väldigt stolta över att nästan hela sortimentet av kosttillskott nu har dessa nya burkar av återvunnen plast. Ledordet genom hela utvecklingsprocessen har varit att förpackningen ska vara så klimatsmart som möjligt, säger Jenni Nordin, Brand & Innovation Manager på Orkla Care Sverige.

De nya förpackningarna är utvecklade vid Orklas anläggning i danska Ishøj och används av Orklavarumärken i hela Europa. Utöver Gevita har fler Orkla-varumärken som säljs i apotek och via dagligvaruhandeln i Sverige redan fått de nya förpackningarna. Redan i höstas övergick Pharbio, Pikasol och Active Care till den nya burken och totalt rör det sig nu om 36 olika produkter som nu har de nya förpackningarna, vilket motsvarar nästan hela Orklas sortiment av kosttillskott, vitaminer och mineraler på den svenska marknaden.

De nya burkarna består av 100 procent återvunnen plast (R-PET) och har även gjorts tunnare för att minska materialåtgången och genomskinliga för att underlätta återvinningen. Burkarna får även nya etiketter, nu gjorda av biobaserad plast. Locken är dock till en början fortfarande av vanlig plast, då de kvalitetskrav som ställs på locken inte ännu uppnåtts med andra material.

För att göra burkarna mer yteffektiva och minska utsläpp vid transporter är formen rektangulär. Även produktionen av de nya burkarna blir mer klimatsmart. Ungefär 80 procent mindre energibehov krävs för produktionen av burkarna av återvunnen plast jämfört med burkar av ny plast. Orkla är först i Sverige med att lansera ordinarie sortiment i fyrkantiga, yteffektiva burkar i återvunnen plast.

– I framtiden skulle vi vilja se ett slutet återvinningssystem för den här typen av förpackningar, precis som det finns för saft- och läskflaskor av PET. Med ett smart cirkulärt system för plastförpackningarna minimeras påverkan på miljö och klimat, säger Jenni Nordin.

Om Orklas förpackningsmål

 • Cirka 20 procent av de förpackningar som Orkla-koncernen sätter på marknaden är av plast. Plast har en viktig funktion för att skydda produkterna och förlänga hållbarheten.
 • Orkla-koncernen har satt mål för de förpackningar koncernens varumärken sätter på marknaden till år 2025:
  • 100 procent av förpackningarna ska vara återvinningsbara
  • Minst 75 procent av alla förpackningar ska baseras på återvunnet material
  • Minst 50 procent av alla plastförpackningar ska komma från återvunnet- eller förnybart material.

Om Orklas klimatmål

 • Orkla har halverat sina direkta utsläpp av växthusgaser under de senaste fem åren.
 • Orklas mål är att minska växthusgasutsläppen i den egna verksamheten med 63 procent innan år 2025 och med 77 procent innan 2040, jämfört med år 2014. Dessa mål är vetenskapligt baserade och validerade av det internationella Science Based Targets initiative (SBTi) för att ligga i linje med en global uppvärmning på max 1,5 grader.
 • Orkla tar också ansvar för klimatpåverkan av vår värdekedja genom att vidta åtgärder riktade mot råvaruproduktionen. Orklas mål är att minska indirekta utsläpp av växthusgaser med cirka 30 procent fram till 2025 och 77 procent fram till 2040.