Genomskinliga skålar från Felix gör det möjligt att återvinna 91 ton plast per år

Vi behöver göra det enklare att samla in och återvinna fler förpackningar så det finns tillräckligt med återvunnen råvara att producera fler klimatvänliga förpackningar av. Med genomskinliga enportionsskålar från Felix gör vi det enklare och möjligt att återvinna 91 ton plast per år.

18/05/2020

Omställningen till ett cirkulärt flöde av förpackningar är en nödvändighet. Alla aktörer i livsmedelskedjan måste ta sitt ansvar för att få till detta och minska förpackningars klimatpåverkan.

Orkla Foods Sverige har satt upp höga mål – senast 2025 ska alla förpackningar materialåtervinnas och vara gjorda av förnyelsebart eller återvunnet material.

– Idag finns inte möjligheten att återvinna svart plast. Genom att byta från svart till genomskinlig plast i våra enportionsskålar från Felix gör vi det möjligt att få in mer plast i det cirkulära flödet och därmed kan fler klimatvänliga förpackningar produceras. Detta är ett i raden av flera hållbarhetsinitiativ från Felix under året. Vi välkomnar fler att skynda på denna omställningen så vi tillsammans kan minska den klimatpåverkan som förpackningar ger, säger Thomas Sjöberg, Marknadschef, Orkla Foods Sverige.

Inom Orkla finns redan goda exempel på klimatvänliga insatser vad gäller förpackningar. Sedan 2020 är det 100 procent återvunnet material i plastflaskorna från BOB och FUN Light och vi använder biobaserad plast i förpackningarna från Anamma. Sedan hösten 2019 packar vi vår sill för restauranger och storhushåll i plasthinkar som går att materialåtervinna helt.

Redan 2016 gick Orkla in i pantsystemet. Idag pantas över 60 procent av plastflaskorna från BOB och FUN Light. Genom ett samarbete med PantaPå kan man panta alla tvätt- och rengöringsprodukter från Grumme genom att scanna förpackningen via en app och lägga den i rätt behållare på återvinningsstationen.

Kontakt

Sara Paulsson

Kommunikationschef, Orkla Sverige

sara.paulsson@orkla.se