Sponsring och samarbeten

Många av Orklas bolag är starkt engagerade i sina lokalsamhällen. Genom samarbete med lokala myndigheter, skolor och organisationer stödjer vi olika samhällsnyttiga projekt.

Orkla Friends Fund

Orkla Friends Fund bildades sommaren 2015 samtidigt som vår nya vision «Din vän i vardagen» lanserades. Genom fonden ger vi medel till goda ändamål inom kategorierna «näring och hälsa» och «samhällsansvar.» Här kan du läsa mer om vilka initiativ vi har stöttat.

Läs mer

Produktsponsring och långsiktiga samarbeten inom Orkla Foods Sverige

Vi på Orkla Foods Sverige har bestämt oss – vi ska göra skillnad för svenska folkhälsan och samhället. Ett av våra viktigaste mål är att inspirera och guida till hälsosamma matvanor och en aktiv livsstil. Därför har vi valt att satsa på samarbeten med föreningar som uppmuntrar fysisk rörelse och att sponsra aktiviteter som främjar den svenska folkhälsan.

Läs mer

Orkla Care Sverige är stolta sponsorer till SportsHeart

SportsHeart arbetar för alla barns rätt till idrott och hälsa med målsättningen att barn känner sig motiverade till livslång hälsa och vill att stanna i idrotten, vilket skapar bredare bredd och större elit i idrottssverige.

Läs mer