Vår kultur, vision och värderingar

Vår vision “Din vän i vardagen” understryker betydelsen av starka affärsmässiga förhållanden baserade på tillit.

Vi vill skapa en kultur, där affärsområden och bolag samarbetar och arbetar tillsammans. Vi vill bygga starka team som baseras på ömsesidig respekt. Vi är ett företag som bryr sig!

Våra produkter är en del av miljoner människors vardag, och som gör vardagen lättare, hälsosammare och trevligare. Våra produkter betyder något för olika människor i olika situationer, men de har alla en sak gemensam: svenska folket väljer våra produkter om och om igen för att de tycker om våra varumärken och litar på dem, och för att de litar på oss.

På samma sätt vill vi att människor litar på att vi är en arbetsgivare som ger våra medarbetare möjlighet att växa – vi vill att alla våra anställda ska vara stolta över att vara en del av Orkla.

Våra värderingar

Våra kärnvärderingar är: modig, pålitlig och inspirerande. Värderingarna styr våra handlingar och våra beslut och reflekterar den standard som förväntas av en Orkla-anställd.

Att vara modig innebär att vara nyskapande och ambitiös och vi ska leverera i världsklass! Det är denna värdering som driver oss framåt, hjälper oss att våga och att ta nödvändiga risker. Modiga människor sätter upp höga mål och älskar att vinna. De vågar säga ifrån om något är fel. Mod är nödvändigt för att genomföra svåra samtal och fatta tuffa beslut.

Mod balanseras av pålitlighet. Vi håller vad vi lovar , och vi tar ansvar – gentemot konsumenter, kunder, ägare och samhälle. Ansvarstagande människor levererar. De är professionella, kunniga och inger förtroende. Vi tänker och arbetar långsiktigt, och vi tacklar de problem som uppstår under tiden. Vi kombinerar hög energi med stor uthållighet. Man kan lita på oss.

Inspiration skapar energi, glöd och spänning. Inspirerade människor har en passionerad vilja att lyckas och de skapar hela tiden något nytt. Vi inspirerar våra konsumenter, kunder, samarbetspartners och varandra.

Våra ledningsprinciper – baserade på våra värderingar

På Orkla handlar ledarskap om att skapa värde och utövas genom att arbeta tillsammans med och genom andra. Våra ledningsprinciper är uppbyggda kring våra värderingar. Alla ledare på Orkla utvärderas både efter uppnådda affärsmässiga resultat och uppvisade ledaregenskaper.