Ledarutveckling

Hos oss betyder ledning att skapa värde genom att arbeta med och genom andra. Ett bra ledarskap baseras på våra värderingar: modig, pålitlig och inspirerande.

Att vara modig innebär att vara nyskapande och ambitiös – vi ska leverera i världsklass! Vårt mod balanseras med pålitlighet, vi håller löften och vi tar ansvar. Inspiration ger energi, passion och vilja att lyckas.

Våra ledare är nyckelpersoner och kulturbärare i organisationen. Genom ett coachande och engagerande ledarskap, baserat på tillit mellan ledare och anställda skapar vi framgång och hållbar tillväxt.

Vi ser på ledarskap som en egen profession och som färdigheter baserade på erfarenhet, kunskap och attityder. Vår ledarutvecklingsstrategi är vårt verktyg för att utveckla och stärka ledarna och kulturen inom Orkla. Oavsett om du är ny som ledare eller har jobbat i många år, tror vi på kontinuerlig yrkesutveckling under hela din karriär. Vi arbetar med utveckling i många olika former och har ledarprogram, mentorskap, stipendier, breddning eller fördjupning av arbetsuppgifterna och som en mycket viktig komponent – inlärning i en stimulerande och spännande vardag!