Akademier

Vi är extra stolta över våra erkända akademier. De består av ett modulbaserat program och omfattar kärnkompetensen i alla delar av vår värdekedja.

Målet med akademierna är att stärka koncernens och våra medarbetare utveckling och konkurrenskraft på kort och lång sikt. Undervisningen består av inspirerande föreläsningar av utomstående och egna lärare, grupparbete, erfarenhetsutbyte, projekt och nätkurser. Du får en unik möjlighet att bygga nätverk med kollegor i hela koncernen, både i och utanför Norden.

Våra akademier

 

Orkla Brand Academy
Hur vi bygger starka varumärken, innovationer, varumärkesdesign och kommunikation.

Orkla Sales Academy
Införsäljningsstrategier, butikskunskap, praktisk förhandlingsteknik, KAM i världsklass.

Orkla Procurement Academy
Strategiska inköp.

 

 

Orkla Production Academy
Målstyrning, förbättringsverktyg och värdeflöde.

Orkla B2B Academy
Värdeanalys, kundförståelse, införsäljningspresentationer och förhandlingsteknik.

Orkla Product Development and Innovation Academy
Innovationsprocess, produktoptimering och tillväxt.