Kompetensutveckling

Talang, mångfald och samarbete är sådant vi värdesätter i Orkla. Vi vill att våra medarbetare ska växa, utvecklas och prestera sitt allra bästa. Tillsammans skapar vi ett vinnande lag som vi kan vara stolta över!

Variation, olika karriärvägar och bra möjligheter för vidareutveckling är en självklarhet för oss.

Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling både i form av kunskap och personlig utveckling. Som Nordens ledande varumärkesföretag har vi flera olika affärsområden med många avdelningar och roller. Eftersom Orkla är en stor koncern med verksamhet i flera länder, ger vi våra medarbetare möjlighet att arbeta tvärs över funktioner, bolag och landgränser.

Ledarutveckling

Hos oss betyder ledning att skapa värde genom att arbeta med och genom andra. Ett bra ledarskap baseras på våra värderingar: modig, pålitlig och inspirerande. Att vara modig innebär att vara nyskapande och ambitiös – vi ska leverera i världsklass! Vårt mod balanseras med pålitlighet, vi håller löften och vi tar ansvar. Inspiration ger energi, passion och vilja att lyckas.

Våra ledare är nyckelpersoner och kulturbärare i organisationen. Genom ett coachande och engagerande ledarskap, baserat på tillit mellan ledare och anställda skapar vi framgång och hållbar tillväxt.

Vi ser på ledarskap som en egen profession och som färdigheter baserade på erfarenhet, kunskap och attityder. Vår ledarutvecklingsstrategi är vårt verktyg för att utveckla och stärka ledarna och kulturen inom Orkla. Oavsett om du är ny som ledare eller har jobbat i många år, tror vi på kontinuerlig yrkesutveckling under hela din karriär. Vi arbetar med utveckling i många olika former och har ledarprogram, mentorskap, stipendier, breddning eller fördjupning av arbetsuppgifterna och som en mycket viktig komponent – inlärning i en stimulerande och spännande vardag!

Akademier

Målet med akademierna är att stärka koncernens och våra medarbetare utveckling och konkurrenskraft på kort och lång sikt. Undervisningen består av inspirerande föreläsningar av utomstående och egna lärare, grupparbete, erfarenhetsutbyte, projekt och nätkurser. Du får en unik möjlighet att bygga nätverk med kollegor i hela koncernen, både i och utanför Norden.

Orkla Brand Academy
Hur vi bygger starka varumärken, innovationer, varumärkesdesign och kommunikation.

Orkla Sales Academy
Införsäljningsstrategier, butikskunskap, praktisk förhandlingsteknik, KAM i världsklass.

Orkla Production Academy
Målstyrning, förbättringsverktyg och värdeflöde.

Orkla B2B Academy
Värdeanalys, kundförståelse, införsäljningspresentationer och förhandlingsteknik.

Orkla Product Development and Innovation Academy
Innovationsprocess, produktoptimering och tillväxt.

Orkla Procurement Academy
Strategiska inköp.