Varför ska du välja Orkla?

Orkla är ett internationellt företag med norska rötter. Vi ger dig utrymme för en spännande karriär tvärs över funktioner, bolag och landsgränser. Eftersom vi äger hela värdekedjan från A till Ö, erbjuder vi ett brett spektrum av karriärmöjligheter.

Vi erbjuder utvecklande och utmanande arbetsuppgifter och lägger stor vikt vid intern rekrytering, så att ledare och medarbetare får erfarenheter från flera verksamheter inom koncernen.

Utmanande arbete

Orkla fokuserar på systematisk utbildning och utveckling av våra medarbetare. Genom internutbildning får du gradvis större utmaningar på arbetsplatsen med yrkeskunnig vägledning. Du uppmuntras även att hitta dina egna lösningar på utmaningar i arbetet. Coachning av talanger är en del av ledaransvaret. Våra ledare bedöms efter sin förmåga att utveckla talanger.

Yrkesmässig utveckling och stimulerande nätverk

Som Orkla-anställd deltar du i interna kurser och utbildningar som är relevanta för din tjänst. Orkla erbjuder centrala utbildningsprogram på alla områden i värdekedjan. Vi satsar också på generell ledarutveckling. Som nyanställd får du möjlighet att utveckla nätverk inom företaget där du arbetar och i resten av koncernen. Nätverken ger ökad kunskap om de olika bolagen, stärker kunskapsöverföringen mellan medarbetarna och skapar karriärmöjligheter i koncernen.

Kompetensutveckling

Talang, mångfald och samarbete är sådant vi värdesätter i Orkla. Vi vill att våra medarbetare ska växa, utvecklas och prestera sitt allra bästa. Tillsammans skapar vi ett vinnande lag som vi kan vara stolta över!

Kompetensutveckling

Vår kultur, vision och värderingar

Vår vision “Din vän i vardagen” understryker betydelsen av starka affärsmässiga förhållanden baserade på tillit.

Vi vill skapa en kultur, där affärsområden och bolag samarbetar och arbetar bra tillsammans. Vi vill bygga starka team som baseras på ömsesidig respekt. Vi är ett företag som bryr sig.

Inom Orkla arbetar vi efter värdeorden modig, pålitlig och inspirerande.

Läs mer om vår kultur, vision och värderingar