Brand Manager

Våra Brand Managers är ambitiösa, duktiga och viktiga i arbetet med att skapa goda resultat i våra bolag.

Vi erbjuder en innovativ och krävande marknadsföringsmiljö, där kompetens och karriärutveckling är det centrala. Kompetensen byggs upp genom intern utbildning och omfattande vidareutbildning vid Orklas egen varumärkesskola Orkla Brand Academy. Vårt mål är att få fram bra medarbetare som kan fylla framtida ledarpositioner i bolaget och på andra håll i koncernen.