Vad vi erbjuder

När du som ung akademiker får jobb hos Orkla, blir du definierad som Young Professional (YP). Som YP får du fast anställning i ett av våra dotterbolag. Under det första året blir du inbjuden till Orklas YP-nätverksseminarium.

Utmanande arbete

Orkla har starkt fokus på systematisk utbildning och utveckling av våra medarbetare. Genom intern utbildning i bolaget får du under yrkeskunnig ledning gradvis allt större utmaningar på arbetsplatsen.

Hitta dina egna lösningar

Som Orkla-anställd uppmuntras du att hitta dina egna lösningar på utmaningar i arbetet. Coachning av talanger är en del av ledaransvaret. Våra ledare bedöms efter sin förmåga att utveckla talanger.

Yrkesmässig och personlig utveckling

Som YP deltar du i interna kurser och utbildningar som är relevanta för din tjänst. Orkla erbjuder centrala utbildningsprogram inom alla delar av värdekedjan. Vi satsar också på allmän ledarutveckling.

Stimulerande nätverk

Orkla-koncernen är ett stort internationellt företag. Som nyanställd får du möjlighet att utveckla nätverk i bolaget där du arbetar och resten av koncernen. Nätverken ger ökad kunskap om de olika bolagen, stärker kunskapsöverföringen mellan medarbetarna och skapar karriärmöjligheter i koncernen.

Young Professionals-seminarium

Tillsammans med andra Young Professionals blir du inbjuden till ett seminarium där vi fokuserar på följande:

Introduktion till Orkla

  • Introduktion till Orkla-koncernen – ger dig en bred överblick över alla Orklas affärsområden utöver bolaget du arbetar i.
  • Möt koncernledningen, som presenterar Orklas strategi, mål och visioner.

Karriärmöjligheter

  • En närmare genomgång av möjligheterna till personlig utveckling och karriärmöjligheter inom Orkla-koncernen.
  • Talangutveckling i Orkla – vi uppmuntrar starkt till intern mobilitet.
  • Du möter Young Professionals från hela koncernen.