Studenter och nyutbildade

Orkla är den perfekta ingångsporten till din karriär!

Yrkesvalet är ett av de största val vi gör i livet, och det svåraste är ofta att välja bort, inte att faktiskt välja. Orkla äger hela värdekedjan från A till Ö, vilket ger många interna karriärmöjligheter för dig som nyanställd.

Orkla anställer varje år nyutexaminerade studenter med ett brett spektrum av tjänster. När du som ung akademiker får jobb hos Orkla, blir du definierad som Young Professional (YP). Som YP får du fast anställning i ett av våra dotterbolag, och därifrån är karriärmöjligheterna många – både tvärs över bolag och roller och vidare uppåt i organisationen.