Internship (praktikant)-program: Orkla Summer Academy

Vi har valt att kalla vårt internship-program för «Orkla Summer Academy» eftersom det ger associationer både till ett roligt sommarläger och högre företagsutbildning.

Vi vill att programmet ska vara roligt för alla våra praktikanter förutom att ge nyttiga resultat som vi kan använda i vår verksamhet. Orkla är känt för sina akademier, till exempel Orkla Brand Academy och Orkla Production Academy, och vi ville därför att namnet skulle vara i linje med det befintliga utbildningsutbudet.

Orkla Summer Academy äger rum på vårt huvudkontor i Oslo i Norge

Vid starten sommaren 2017 hade Orkla Summer Academy fokus på digital marknadsföring eftersom det är ett av Orklas nyckelområden. Programmet blev en succé och har nu utökats och täcker flera områden.

Vilka slags internships har vi?

Vi erbjuder 8 till 10 veckors betald internship från juni till augusti inom följande områden:

  • Digital marknadsföring och Brand Management
  • Human Resources
  • Finans
  • Produktion och utveckling
  • Kommunikation
  • Inköp

Vad är det som är annorlunda med vårt internship-program?

Alla ledare som vill anställa interns måste ha minst två praktikanter per område. Stora delar av arbetet ska vara baserat på grupprojekt med bra och öppna diskussioner. Vi lägger vikt vid:

  • frekvent, konstruktiv feedback
  • tätt samarbete mellan Orkla-praktikanter
  • arbete med relevanta företagscase
  • nätverksbyggande med ledare.

Vi vill ge våra praktikanter en realistisk bild av hur det är att arbeta på Orkla och ge dem möjlighet att praktisera teorierna de lärt sig i skolbänken.

Hur kan jag söka?

Vi rekryterar sommarens praktikanter under hösten och följer samma anställningsprocedur som till våra vanliga, fasta tjänster. I november inbjuds ett urval av de sökande till en utvärderingsdag där vi fattar det slutliga beslutet om vilka vi ska anställa.