Vad kan du bli på Orkla?

Orkla äger hela värdekedjan från A till Ö. Det betyder att vi erbjuder olika karriärvägar och goda möjligheter till vidareutveckling.

Vi har löpande rekrytering till fasta tjänster i alla delar av vår värdekedja. Nedan kan du läsa mer om våra olika delar i koncernen.

Hos Orkla finns det många vägar att gå

Vad har en försäljningsdirektör, en produktgruppchef och en direktör för varuförsörjning i tre olika delar av Orkla gemensamt? De har alla använt sig av Orklas program för intern mobilitet.