Hållbarhetsbarometern

Orklas Hållbarhetsbarometer kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv och har genomförts tre år i rad.

Orklas Hållbarhetsbarometer 2022

Hållbarhetsbarometer bygger på en webbaserad kvantitativ studie, som genomfördes av Ipsos på uppdrag av Orkla under oktober-november 2021. Underlaget består av 1 000 svenska respondenter som motsvarar ett representativt urval med hänsyn till kön, ålder och region. Samtliga respondenter över 18 år. Samma undersökning har även genomförts i Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Ladda ner Hållbarhetsbarometern