Walk the Talk by Orkla

Walk the Talk by Orkla är en serie med hållbarhetsseminarier som fokuserar på trender och utmaningar inom livsmedels- och dagligvaruhandeln. Den är till för dig som vill både få en första insikt i ett ämne och för dig som vill fördjupa dig. Under 2022 kommer vi djupdyka i ett antal intressanta ämnen kopplat till olika aspekter av just hållbarhet. Håll utkik här efter kommande event.

Walk the Talk by Orkla - Sustainable Life Barometer

Livsmedels- och dagligvarubranschen står inför stora förändringar. Nödvändiga förändringar. Walk the talk by Orkla är en ny föreläsningsserie som fokuserar på förändring, trender och utmaningar inom livsmedels- och dagligvarubranschen. Walk the talk by Orkla är både för dig som vill få en första insikt i ett ämne och dig som vill fördjupa dig.

Vår bransch står inför stora förändringar och det är viktigare än någonsin att vi samarbetar. Vi på Orkla sitter på insikter och kompetens som vi vill dela med oss av för att var med och förflytta hela branschen. Med det hoppas vi kunna påskynda nödvändig förändring och agera på det vi lär oss tillsammans.

Boka redan nu in i kalendern torsdagen 27 januari för seriens första digitala seminarium där Sustainable Life Barometer 2021, som kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv, presenteras, analyseras och diskuteras.

Vems är ansvaret när klimatslappheten kryper sig på?

Vi bryr oss om klimatet och vår omvärld som aldrig förr. Men samtidigt visar vi en allt större ovilja att göra de personliga förändringar i vårt beteende som krävs för klimatets skull. Välkommen till en halvtrefika där vi presenterar Hållbarhetsbarometern 2021 och spanar tillsammans med våra experter kring hur vi skapar framtidens konsumentbeteenden.

Global uppvärmning och klimatförändringar är den enskilt viktigaste hållbarhetsfrågan för svenskar. Samtidigt ser vi en tydlig trend i att konsumenter inte är beredda att göra de personliga beteendeförändringar som krävs, till exempel äta mindre kött och sopsortera. Konsumenterna tycker att det är svårt att veta vad som faktiskt är klimatsmart, men samtidigt säger de uttryckligen att de undviker att handla från företag med en svag hållbarhetsprofil. Är det ett rop på hjälp, och är ropet adresserat till oss i dagligvaruhandeln? Är det en tillfällig klimattrötthet eller kanske till och med klimatslapphet?

Hållbarhetsbarometern 2021 är årets stora konsumentundersökning där svenskarnas syn på hållbart vardagsliv kartlagts.

Under en halvtrefika söker vi svar på våra frågor, spanar om insikter från resultatet och diskuterar tillsammans med våra experter kring agerbara lösningar.