Walk the Talk by Orkla

Livsmedels- och dagligvarubranschen står inför stora och nödvändiga förändringar och det är viktigare än någonsin att vi samarbetar. Walk the Talk by Orkla är en serie med hållbarhetsseminarier som fokuserar på förändring, trender och utmaningar inom livsmedels- och dagligvarubranschen. Seminarierna är till för dig som både vill få en första insikt i ett ämne och för dig som vill fördjupa dig. Under 2022 kommer vi djupdyka i ett antal intressanta ämnen kopplat till olika aspekter av just hållbarhet.

Walk the Talk #2: Framtidens cirkulära material

Plast är fortsatt ett viktigt material för att möjliggöra vårt moderna samhälle. Och för livsmedel fyller det en särskilt viktig funktion för att öka matsäkerheten och att minska matsvinn. Samtidigt sätts ett allt större fokus på olika materials miljö- och klimatpåverkan genom hela livscykeln – från utvinning av råmaterial till bearbetning, tillverkning, distribution och sluthantering. Men hur långt har vi egentligen kommit för att göra plast till en del av den cirkulära ekonomin och hur står sig plast mot andra material som kartong och papp?

Vi kommer ge svar på vad som har hänt med projekt som Plastinitiativet, Plastsprånget, Färdplan för hållbar plastanvändning och regeringens aktuella handlingsplan. Vad krävs för att vi ska nå målen? Och hur kan och bör branschen och politiken samverka i högre utsträckning?

Tillsammans med några av Sveriges främsta förpackningsexperter delar vi med oss av goda innovationsexempel och blandar rapport och debatt med inspiration. Och vi bjuder in till en duell där plast ställs mot papp och livscykelanalyser synas.

Deltagare: Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister, Sofia Erixson, Packaging Manager ICA Sverige, Andreas Malmberg, koncernchef Trioworld, Karl Axnäs, Head of Fiber as a Service, Division Packaging Solutions Stora Enso, och Elna Hallgard, Development Manager Innovations Orkla Foods Sverige.

Call to action

Till varje Walk the Talk tar vi fram ett antal “call to actions” som både vänder sig till oss som producenter och till andra aktörer. Det summerar det som vi tycker är viktigt att jobbar vidare med för en mer hållbar konsumtion. Vi använder dem även som underlag i dialog med olika intressenter och förhoppningsvis kan de inspirera andra.

  • Designa för återvinning och tydliggör hur förpackningen ska återvinnas.
  • Inspirera och led konsumenten mot ökad sortering och återvinning ​av plast.
  • Påskynda omställningen till att en viss procent av nya förpackningar ska innehålla biobaserad eller återvunnen råvara.
  • Utöka investeringsstöd, forskning och resurser för en cirkulär plast-återvinning.

Plastrapporten 2022

Med Plastrapporten hoppas vi kunna öppna upp för fler samtal om hur vi tillsammans kan hitta fram till goda lösningar för en hållbar plastproduktion och en cirkulär plastanvändning.  Tillsammans kan vi skapa ett bättre cirkulärt flöde för plasten. Det är ett viktigt steg för att behandla vår planets resurser smartare.

Plastrapporten

Walk the Talk #1: Vems är ansvaret när klimatslappheten kryper sig på?

Vi bryr oss om klimatet och vår omvärld som aldrig förr. Men samtidigt visar vi en allt större ovilja att göra de personliga förändringar i vårt beteende som krävs för klimatets skull. Välkommen till en halvtrefika där vi presenterar Hållbarhetsbarometern 2022 och spanar tillsammans med våra experter kring hur vi skapar framtidens konsumentbeteenden.

Global uppvärmning och klimatförändringar är den enskilt viktigaste hållbarhetsfrågan för svenskar. Samtidigt ser vi en tydlig trend i att konsumenter inte är beredda att göra de personliga beteendeförändringar som krävs, till exempel äta mindre kött och sopsortera. Konsumenterna tycker att det är svårt att veta vad som faktiskt är klimatsmart, men samtidigt säger de uttryckligen att de undviker att handla från företag med en svag hållbarhetsprofil. Är det ett rop på hjälp, och är ropet adresserat till oss i dagligvaruhandeln? Är det en tillfällig klimattrötthet eller kanske till och med klimatslapphet?

Hållbarhetsbarometern 2022 är årets stora konsumentundersökning där svenskarnas syn på hållbart vardagsliv kartlagts.

Ladda ner Hållbarhetsbarometern

Call to action

Till varje Walk the Talk tar vi fram ett antal “call to actions” som både vänder sig till oss som producenter och till andra aktörer. Det summerar det som vi tycker är viktigt att jobbar vidare med för en mer hållbar konsumtion. Vi använder dem även som underlag i dialog med olika intressenter och förhoppningsvis kan de inspirera andra.

  • Få fler att äta växtbaserat då och då. Vi måste nå nya målgrupper, för störst påverkan får vi om många gör en liten förändring.
  • Kompromissa aldrig med smak!​ Det klimatvänliga och hållbara måste vara lika gott.
  • Designa alla förpackningar för återvinning och kommunicera tydligt på förpackningen hur de ska återvinnas.
  • Inspirera och led konsumenten till det hållbara valet genom t ex hyllplacering, marknadsföring, produktnamn, receptnamn, klimatmärkning.
  • Sätt och samarbeta kring konkreta och gemensamma hållbarhetsmålsättningar genom hela värdekedjan.