Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål

De globala hållbarhetsutmaningarna kräver gemensamma insatser från näringsliv och myndigheter. Vi på Orkla vill bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Orklas koncernchef Peter A. Ruzicka var en av många toppledare som i april personligen skrev under en «pledge» i anknytning till FN:s hållbarhetsmål. Måndagen den 6 juni deltog Orkla på ett ledarseminarium i regi av bland annat norska utrikesdepartementet om hur näringslivet kan medverka aktivt i arbetet med de globala utvecklingsmålen.

– FN:s 17 hållbarhetsmål till 2030 beskriver vad vi tillsammans måste arbeta med för att uppnå en hållbar utveckling. Orkla vill också bidra och kommer att använda de globala hållbarhetsmålen som inspiration och vägledning, säger Ellen Behrens, VP Corporate Responsibility på Orkla.

Tillsammans med Global Compact-företag över hela världen satte Orkla FN:s nya globala mål för hållbar utveckling på agendan 2015. Orkla har i sin hållbarhetsstrategi fram till 2020 identifierat fyra huvudteman för sitt arbete: näring och hälsa, säkra produkter, hållbara inköp och miljö.

– Genom att satsa på dessa områden vill Orkla bidra till en hållbar värdekedja. Orklas hållbarhetsstrategi innehåller en rad initiativ för att trygga en sund livsstil, bekämpa klimatförändringar, bevara havets resurser samt andra viktiga utvecklingsmål, säger Behrens.

Här kan du se hur vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Läs mer