Svenskarna väljer gärna god mat som gör gott

Möt Orkla Foods Sveriges CSR-direktör, Agneta Påander, som berättar om året som gått och hur de hållbarhetsmål som företaget satt upp överträffats.

Orkla Foods Sveriges hållbarhetsmål är att årligen öka försäljningen av företagets mest hållbara produkter* med mer än 5 % och att minska klimatavtrycket med 20 % till 2018 jämfört med 2014.

När målen för 2017 summeras går det att konstatera att försäljningen av företagets mest hållbara produkter ökade med 5.7 % och klimatpåverkan minskade med hela 25 %.

 

 

Vad har ni gjort för att uppnå hållbarhetsmålen? 

Jag måste få inleda med att säga att resultatet för 2017 är väldigt glädjande och jag är mycket stolt. Detta är ett kvitto på att det hårda arbete som alla fantastiska medarbetare inom företaget lägger ner verkligen ger resultat för vårt hållbarhetsarbete. Vi har under en längre tid arbetat fokuserat med att innovera och lansera mer hållbara produkter utan att göra avkall på den goda smaken. Allt det vi gör ska nämligen både smaka gott och göra gott, både idag och i framtiden. Förutom årets alla lanseringar av hållbara produkter har vi gjort ständiga förbättringar på våra anläggningar runt om i Sverige. Vi har bland annat lyckats minska vår klimatpåverkan, mycket tack vare övergången till förnyelsebar elenergi på våra anläggningar och på vårt huvudkontor i Malmö under 2016.

Hur arbetar ni med hållbarhet i utvecklingen av nya produkter?

Den största klimatpåverkan kommer från våra råvaror och därför är det av stor vikt att hållbarhetsaspekten har blivit en alltmer naturlig del i utvecklingen av både våra produkter och framtagningen av förpackningar.

Under 2017 har vi, tillsammans med RISE, utvecklat ett klimatverktyg för att kunna beräkna och succesivt minska klimatpåverkan från vår mat. Vi har även tagit fram ett förpackningsverktyg för att kunna välja det mest klimatsmarta förpackningsmaterialet till våra produkter.

Vad är de viktigaste insatserna i anläggningarna för att minska företagets påverkan på klimatet?

Vi arbetar ständigt med att reducera vår klimatpåverkan, bland annat genom att minska energianvändningen och genom att växla över från fossil- till förnyelsebar elenergi. Under 2017 har vi gjort omfattande fabriksanalyser tillsammans med externa experter för att identifiera på vilka sätt vi bäst kan minska vår energianvändning. För att öka omställningstakten har investeringspengar öronmärkts och vi har även ansökt om och fått godkända resurser från regeringens Klimatkliv**, för att göra förbättringar som kommer att medverka till att vi minskar vårt klimatavtryck på lokal nivå.

Vilka andra områden arbetar ni med för att minska klimatpåverkan?

Genom att minska vårt matsvinn minskar vi automatiskt vår klimatpåverkan. Det är skrämmande att cirka en tredjedel av all den mat som odlas globalt aldrig hamnar i någons mage***. Det är inte okej och vi matföretag måste tillsammans få till en förändring. Vi på Orkla Foods Sverige tar tillvara på alla gurkor och potatisar, oavsett storlek och form, och har innoverat nya produkter för att slippa slänga ”fula” gurkor. En sådan produkt är till exempel vår kära Felix Bostongurka®. I vår anläggning i Vansbro, där vi gräddar våra pizzor från Grandiosa, har vi under 2017 haft extra stort fokus på att minska vårt matsvinn. I vår anläggning i Eslöv  arbetar vår produktionspersonal strukturerat med ständiga förbättringar och under 2017 lyckades vi minska spillet av köttbullar med mer än 100 000 portioner.

Vi arbetar även med matsvinn genom att anpassa storleken på förpackningar så att allt innehåll hamnar på tallriken innan utgångsdatumet.  När vi får matavfall från tillagning tänker vi alltid cirkulärt, potatisskalen går vidare till djurfoder och rapsolja blir till biobränsle. 99,4 % av allt vårt avfall i våra anläggningar återvinns och vi kämpar vidare för att nå
100 %.

Hur bidrar Orkla Foods Sverige till att svenska folket får god mat på bordet?

Som ett av Sveriges största matföretag, med många starka och lokala varumärken, har vi fantastiska möjligheter att påverka men också ett ansvar att hjälpa svenskarna att göra hållbara val i matbutiken. Under 2017 lanserade vi svenskarnas favoritmellanmål, Risifrutti, utan tillsatt socker och ambitionen är att minska sockret i hela sortimentet med 25 % inom tre år. Under året har vi också lanserat många andra produkter som underlättar för konsumenterna att göra ett gott, grönt och mer hälsosamt val. Dessutom introducerade vi en rad nya produkter från Paulúns, som precis som övrigt sortiment från varumärket, bara innehåller naturliga råvaror.

Vi har också haft stort fokus på vegetariskt och vi lät Felix Veggie sortimentet utökas med fler vegetariska rätter, både enportion och flerportion. Vårt veganska varumärke Anamma fortsatte att växa under 2017 och vi lanserade produkter till både dagligvaruhandeln och restaurang och storhushåll. Sortimentet från Anamma har blivit väldigt uppskattat inom restaurang och storhushåll och årets avslutades med att McDonald’s lanserade McVegan, som består av vegoburgare från Anamma.

Vilket har varit ditt viktigaste område som CSR-direktör under 2017?

Jag är stolt över allt gott vi har gjort under året, både vad gäller de produkter som vi lanserat, de initiativ som vi genomfört för att minska klimatpåverkan men också det interna arbete som vi genomfört för att ytterligare sätta fokus på hållbarhetsfrågor. Inom bolaget har vi arbetat i tvärfunktionella grupper och identifierat de viktigaste områdena som vi ska fokusera på gällande hållbarhet framåt. Vi har satt upp tydliga mål som integrerats i resultatplanerna för ledningsgruppen och våra medarbetare. Detta innebär att aktiviteter och initiativ kopplade till hållbarhet blir en naturlig del av det dagliga arbetet, processerna och besluten.

Hur kommer arbetet att prioriteras framåt?

Under våren 2018, lanserar vi en ny gemensam hållbarhetsstrategi till 2025 för hela Orkla. Den innebär att vi höjer ribban ytterligare. Till exempel ska vi minska vår klimatpåverkan med 60 %, vi ska reducera mängden socker och salt i våra produkter med 15 %, förpackningar ska bestå av 75 % förnybart eller återvunnet material (50 % för plast) och eget avfall, inkluderat matsvinn ska reduceras med 50 %. Det är högt uppsatta mål, men jag är övertygad om att vi kommer att lyckas. Vår främsta uppgift är att erbjuda god mat som gör gott!

* Med hållbara produkter avser vi dels de produkter som följer Livsmedelsverkets kostråd och som är märkta med näringspåståenden som ”mindre salt”, ”utan tillsatt socker” eller med nyckelhålsmärkning, dels de produkter som har tredjepartmärkning för miljö och etik te.x. Krav, EU-eko, MSC och Fairtrade. Produkter där mer än 50 % av proteinerna kommer från växtriket, räknas också som hållbara produkter.

** Klimatklivet är en av regeringens viktigaste klimatsatsningar. Den ger investeringsstöd till företag, kommuner, regioner och organisationer under åren 2015–2020. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och framför allt minska växthusgasutsläppen.

*** FAO Summary report ”Food wastage footprint, Impacts on natural resources”