Orkla på Dow Jones topplista för hållbarhet

Vi har för åttonde året i rad kommit med i Dow Jones Sustainability Index Europe.

– Vi har höga ambitioner för Orklas hållbarhetsarbete och ser att det blir allt viktigare för att skapa tillväxt och bygga förtoende. Att finnas med på världens mest ansedda hållbarhetsindex är ett erkännande för arbetet vi gör. Det inspirerar oss att göra ännu mer, säger Ellen Behrens, vice president Corporate Responsibility på Orkla.

Dow Jones index är vida ansett som världens mest betydande rankning av företags resultat i frågor som rör miljö och socialt ansvar. Det fungerar som en viktig riktlinj för investerare och andra intressenter vid bedömningen av icke-finansiella resultat.

– Fler och fler människor vill främja en hållbar konsumtion genom att slänga mindre mat, använda mindre plast och göra andra gröna val till vardags. Inom Orkla vill vi skapa produkter för framtiden och vi har väsentligt ökat våra ansträngningar inom nyckelområden som näring & hälsa, hållbara inköp och miljö, säger Ellen Behrens.

Orklas hållbarhetsmål för perioden fram till 2025 innebär en gradvis övergång till förnyelsebar energi, ökad resursåtervinning och produkter som främjar en hälsosam och hållbar livsstil.

Orkla har varit på med Dow Jones Hållbarhetsindex de senaste åtta åren.