Vårt ansvar

Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål

De globala hållbarhetsutmaningarna kräver gemensamma insatser från näringsliv och myndigheter. Vi på Orkla vill bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling

Läs mer

Orkla på Dow Jones topplista för hållbarhet

Vi har för sjunde året i rad kommit med i Dow Jones Sustainability Index Europe.

Dow Jones prestigefulla index omfattar de 20 procent bästa av totalt 600 europeiska företag, och Orkla är ett av tre företag i kategorin ”FOA Food products”. De andra företagen är Danone och Nestlé.

Läs mer

Orkla Foods Sveriges hållbarhetsmål överträffade

Orkla Foods Sveriges två övergripande hållbarhetsmål är att årligen öka försäljningen av bolagets mest hållbara produkter med mer än 5 % och minska klimatpåverkan med 25 % till år 2018. Efter att ha summerat 2017 kan vi stolt konstatera att vi överträffat båda målen.

Resultatet visade att försäljningen ökande med nära 6 % och klimatpåverkan minskade med 25 %.

Ladda ned och läs vår hållbarhetsberättelse för 2017 här

Svenskarna väljer hållbar mat som gör gott

Möt Orkla Foods Sveriges CSR-direktör, Agneta Påander, i en intervju om hur hållbarhetsarbetet 2017 har gått. Agneta berättar om hur företaget arbetar för att minska anläggningarnas klimatpåverkan, hur företaget bidrar till att svenskarna får god mat på bordet och hållbarhetsarbetet framåt.

Läs intervjun här