Samarbeten, initiativ och utmärkelser

Många av de utmaningar vi står inför idag är för komplexa för att hantera ensamma. Genom att vara medlemmar i organisationer och nätverk och engagera oss i olika initiativ kan vi underlätta samarbete, öka vår påverkan, lära oss och tillsammans påskynda förändring. Nedan följer några av våra partnerskap, medlemskap och samarbeten.

Fossilfritt Sverige

Orkla är en av aktörerna inom Fossilfritt Sverige, som startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

Mer om Fossilfritt Sverige

Växtbaserat Sverige

Växtbaserat Sverige, som Orkla är en av initiativtagarna till, är en branschorganisation för företag i livsmedelskedjan som vill främja omställningen till ökad produktion och konsumtion av växtbaserade livsmedel. Organisationen bedriver påverkansarbete för att driva förändring och öka kunskapen om fördelarna med växtbaserad produktion och konsumtion av livsmedel.

Mer om Växtbaserat Sverige

Samarbete för minskat matsvinn

Orkla Sverige är med i Samarbete för minskat matsvinn. Det är en överenskommelse som innebär att aktörer i livsmedelskedjan samarbetar för att identifiera var livsmedelsavfall och matförluster uppstår och var orsaken finns.

Mer om samarbete för minskat matsvinn

Maskrosbarn

Orkla Sverige samarbetar med barnrättsorganisationen Maskrosbarn som arbetar med att förbättra levnadsvillkoren för barn med föräldrar som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter dem för våld.

Mer om maskrosbarn

Global Compact

Orkla undertecknade FN: s Global Compact 2005. Engagemanget för Global Compact innebär att Orkla är ett av mer än 12 000 företag och organisationer som har åtagit sig att främja Global Compacts tio principer om mänskliga och arbetstagares rättigheter, miljö och antikorruption. Vi samarbetar med andra deltagare i nätverket för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Vi deltar också i kampanjer som ”Business Mobilisation for 1,5 degrees” i syfte att höja klimatambitionerna globalt. Genom vårt hållbarhetsarbete bidrar vi också till målen för hållbar utveckling. Deltagande i Global Compact innebär också att Orkla åtar sig att göra årliga statusrapporter. Orkla använder sin hållbarhetsredovisning för att dokumentera koncernens insatser.

Mer om Global Compact

Några exempel på utmärkelser, inklusive hållbarhetsbetyg och rankningar.

Investerarinitiativet CDP

Investerar initiativet CDP rankar Orkla som ett av de bästa noterade bolagen när det kommer till ledarskap inom klimatfrågor, med betyget A-.

Mer om CDP

FTSE4Good Index

Orkla är presenterat i FTSE4Good Index, som lyfter fram företag med stark hållbarhetsagenda (ESG).

Mer om FTSE4Good Index

Sustainable Brand Index

Orkla toppar hållbarhetsrankingen Sustainable Brand Index i kategorin Consumer Goods Corporation. Det innebär att svenska konsumenter anser att Orkla är bäst i branschen på miljömässig och social hållbarhet.

Mer om Sustainable Brand Index

Dow Jones

Orkla finns med i Dow Jones-lista över Europas mest hållbara företag. Dow Jones hållbarhetsindex är internationellt erkänt och fungerar som en viktig måttstock för investerare och andra intressenter vid bedömningen av företagens icke-finansiella prestanda.

Mer om Dow Jones hållbarhetsindex