Uppföljning av Orklas leverantörer

Genom Orklas gemensamma system för godkännande och uppföljning av leverantörer säkerställer vi att bolagen i koncernen har verktyg och riktlinjer för att göra riskbedömningar samt att godkänna och följa upp leverantörer av råvaror, förpackningar och legoproducerade färdigvaror.

Leverantörsuppföljningen sker genom självutvärderingar och fysiska kontroller som genomförs av Orklas revisionsteam. Orklas matsäkerhetsavdelning utbildar egna matsäkerhetsrevisorer och ger utbildning i Orklas system för mat säkerhet.

Matsvinn är en växande utmaning globalt. Som en del av arbetet med att hantera nya risker i värdekedjan införde Orkla matsvinn som ett eget tema i OFSS i 2015, i enlighet med de internationella standarderna för mat säkerhet. Orkla-bolagen är skyldiga att göra en riskbedömning av de råvaror som kommer in till fabriken. För att underlätta företagens arbete med detta utvecklade Orkla 2016 en riskbedömningsmodell med verktyg för varje råvarukategori, som har tillhandahållits i bolagen.