Orkla Food Safety Standard

Orkla Food Safety Standard (OFSS) är grunden för matsäkerhetsarbetet i Orklakoncernen och säkerställer en hög och enhetlig nivå i alla våra fabriker.

Vår strategi

Standarden bygger på den internationellt erkända standarden för säkra matvaror från BRC (British Retail Consortium) och har vidareutvecklats av Orklas centrala avdelning för matsäkerhet för att täcka alla riskförhållanden som är särskilt viktiga för Orklas matvaruproduktion. Alla matvaror som Orkla utvecklar har genomgått en grundlig riskbedömning för att kartlägga och kontrollera potentiella hälsofaror förknippade med varornas förpackning, ingredienser och användning. En egen standard har införts för Orklas försäljnings- och distributionsbolag. Bolagen följs upp genom egna revisioner som utförs av Orklas matsäkerhetsteam. Dessutom kräver Orkla att alla leverantörer ska iaktta koncernens stränga riktlinjer för säker råvaruproduktion.