Hållbarhetspolicy och styrdokument

Orklas policyer är avgörande för att nå våra hållbarhetsmål. Där det är möjligt och relevant baserar vi våra policyer och standarder på internationella normer och erkända initiativ. Det inkluderar ILO-konventioner och FN: s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.