Vår mat tillagas på anläggningar med förnyelsebar el-energi

Under hösten 2016 infördes förnyelsebar el på alla Orkla Foods Sveriges anläggningar och på huvudkontoret i Malmö.

Med förnyelsebar el-energi minskar vi våra indirekta utsläpp av växthusgaser med nästan 20%. Att gå över till förnyelsebar el på alla anläggningar är ett av flera goda initiativ för att minska vår klimatpåverkan. Den största delen köps med ursprungsgarantier från Orklas två egna vattenkraftverk i Norge – Sønnå och Borregaard, vilket innebär att Orkla Foods Sverige därmed täcker hela sin elförbrukning med egenproducerad och förnyelsebar energi.

 

Eco-driving
Av det totala utsläppet av växthusgaser i Sverige står personbilarna för ca 20 procent. För att minska Orkla Foods Sveriges påverkan har våra säljare genomgått utbildning i eco-driving. Totalt rör det sig om över 100 personer. Eco-driving innebär ett planerat och smartare körsätt som minskar bränsleförbrukningen med 5-10%