Vi vill minska matsvinnet

En tredjedel av maten som produceras i världen går förlorad. Genom att minska matsvinnet kan vi både mätta fler magar och minska koldioxidutsläppen.

Nationell överenskommelse ska minska matsvinnet

Varje år uppstår över 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Det motsvarar i genomsnitt 133 kilo per person. I mars 2020 lanserades en överenskommelse mellan aktörer i livsmedelsbranschen som tillsammans ska arbeta för att minska matsvinnet. Initiativet ska bidra till FN:s hållbarhetsmål 12.3 som är att halvera det globala matsvinnet till 2030 och minska förlusterna i hela kedjan.

De som har anslutit sig till överenskommelsen är Orkla Foods Sverige, Arla Foods, Martin och Servera, Menigo, Sodexo, Visita, Livsmedelsföretagen, Compass group AB, Norrmejerier, Coor, Linas Matkasse, Svenska köttföretagen, Potatisodlarna och LRF. Medverkar gör också Statistiska Centralbyrån, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och näringsdepartementet. Fler medlemmar är också välkomna att ansluta.

Överenskommelsen, som har namnet ”Samarbete för minskat matsvinn”, består av tre delar:

  • att sätta upp mål för minskat matavfall och matsvinn
  • att mäta och samla in data för att följa upp målen och för att identifiera var matsvinnet uppstår och kunna sätta in åtgärder
  • ett samarbetsforum där arbetsgrupper kan genomföra mer riktade och branschövergripande projekt för att minska matsvinnet.

Nationell överenskommelse för minskat matsvinn

Läs om den nationella överenskommelsen

Krossade kakor blir till glass

Orkla-varumärket Göteborgs kex har, tillsammans med Rscued, Coop och Lejonet & Björnen, tagit fram en glass som tillvaratar de Digestivekex som gått sönder i produktionen. Göteborgs kex står för Digestivekexen i den veganska glassen som har smak av äppelpaj.