Våra kontraktsodlare är IP-certifierade

Genom vårt nära samarbeta med kontraktsodlare har Orkla Foods Sverige goda förutsättningar, och ett ansvar, att påverka hur odlingen sker. När det gäller jordbruk ställer vi krav på att alla kontrakterade grönsaksodlare ska följa regelverket för integrerad produktion (IP) och vara IP-certifierade för att få kontrakt.

IP-certifiering är en standard för produktsäkerhet som utförs av ett oberoende certifieringsföretag. Att bli IP-certifierad innebär att man uppfyller de krav som finns för livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och märkning. Det är en bekräftelse på att produktionen håller hög kvalitet. Orkla Foods Sverige har ca 20 kontraktsodlare av gurka och 19 av rödbetor. Att vara kontraktsodlare av grönsaker innebär att våra egna odlingsexperter styr mängden naturgödsel, konstgödsel och bekämpningsmedel som används på våra grönsaksodlingar. Gurkorna och rödbetorna landar sedan i burkar under varumärkena Önos och Felix.

 

I samarbete med odlarna görs ständigt förbättringar för att göra produkterna så miljömässigt hållbara som möjligt. Med hjälp av forskningsinstitutet RISE har vi undersökt vad vårt arbete för mer hållbar odling har gett för resultat.

Det visade sig att klimatpåverkan från konventionell odling av vår gurka har minskat med över 25 procent sedan 2005. Till stor del handlar förbättringarna om större skördar per hektar. Det innebär mindre utsläpp av ämnen som fosfor, kväve och kalium. Med stora skördar tar grödorna upp nästan alla näringsämnen som tillförs, så att vi får mer gurka men med mycket mindre miljöpåverkan. Dessutom har utsläppen från tillverkning av gödseln minskat kraftigt med hjälp av modern reningsteknik och effektiv energianvändning.

Följ med bakom kulisserna och spana in hur det går till från det att en gurka handplockats till den ligger färdig i en gurkburk och redo att komma hem till ditt middagsbord.