Policy för djurvälfärd

Djurskydd är en viktig komponent i vår strategi för hållbara inköp och Orkla strävar efter att förbättra djurskyddet i våra globala värdekedjor. Vi letar efter områden där vi kan påverka positivt och samarbetar med våra leverantörer och andra intressenter för att stödja och främja goda standards för djurvälfärd. Vår djurvälfärdspolicy baseras på de fem friheterna för djurvälfärd som definierats av Världsorganisationen för djurhälsa: frihet från törst, hunger och undernäring, frihet från obehag, frihet från smärta, skada och sjukdom, frihet att uttrycka normalt beteende och frihet från fruktan och nöd. Vi strävar efter att köpa alla animaliska råvaror och produkter enligt denna policy senast 2025.