Policy för djurvälfärd

Vårt mål är att köpa alla viktiga animaliska råvaror och produkter från hållbara källor innan år 2020.

Orklas policy för djurvälfärd

Varje år föds miljontals djur upp för att användas som livsmedel. Dessa djurs välbefinnande beror på den miljard människor som är inblandade i uppfödning, hantering, transport och bearbetning av djuren. Orkla har ett stort antal produkter som innehåller ingredienser eller komponenter som kommer från djur, t.ex. mejeriprodukter, fläsk- och nötkött, fågel, ägg och ull. Som en ledande livsmedelsproducent vill vi göra skillnad genom att värna om djurens välfärd i vår värdekedja. Under 2018 har vi tagit fram en Djurvälfärdspolicy som täcker djurens välfärd före, under och efter djurens produktiva liv. Våra metoder för att övervaka och förbättra djurens välfärd i våra globala värdekedjor baseras på de fem friheterna för djurvälfärd som definierats av Världsorganisationen för djurhälsa: Frihet från törst, hunger och undernäring, frihet från obehag, frihet från smärta, skada och sjukdom, frihet att uttrycka normalt beteende och frihet från fruktan och nöd. Syftet med Orklas djurvälfärdspolicy är att öka medvetenheten, vägleda våra leverantörer och bidra till ansvarsfull företagspraxis. Vårt mål är att alla viktiga animaliska råvaror och produkter köps in från hållbara källor 2020.